Bestuurdersaansprakelijkheid ook in fiscale wetten

Printvriendelijke versie

Het voorkomen van persoonlijke aansprakelijkheid is voor veel ondernemers een belangrijke reden om te kiezen voor de bv als rechtsvorm. Met de flex-BV, die op 1 oktober in werking treedt, komt er verandering in de aansprakelijkheid van bestuurders van ondernemingen. In fiscale wetten bestaat die aansprakelijkheid al langer, bijvoorbeeld de aansprakelijkheid voor belastingschulden van de vennootschap.

Voordat u door de belastingdienst aansprakelijk kunt worden gesteld voor belastingschulden van uw vennootschap, moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet de vennootschap vallen onder de werking van de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid, moet er sprake zijn van een bestuurder, moet er een vermoeden (of sprake) zijn van kennelijk onbehoorlijk bestuur en moet het uitsluitend om belastingschulden gaan.
Zowel de formele bestuurder als de feitelijke beleidsbepaler en gewezen bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld. De aansprakelijkheid geldt alleen voor een beperkt aantal belastingen, met de loonheffingen en de omzetbelasting als belangrijkste.

De fiscus kan de bestuurder al op kennelijk onbehoorlijk bestuur aanspreken als er een vermoeden is dat de vennootschap betalingsproblemen niet tijdig heeft gemeld. Het is dan aan u als bestuurder om te weerleggen dat die niet-tijdige melding niet aan u heeft gelegen. Van tijdige melding is sprake als u dat uiterlijk twee weken na de vervaldatum van de schuld doet.
Overigens bent u alleen aansprakelijk is als uw verzuim de belastingschuld te betalen het gevolg is van kennelijk onbehoorlijk bestuur dat u in de drie jaar voorafgaand aan de melding heeft gepleegd.

Wilt u meer weten over bestuurdersaansprakelijkheid met het oog op de flex-BV of op de fiscale wetgeving? Bel ons! Wij geven u inzicht en helpen u aan de op uw situatie toegesneden juridische oplossing.

Bron: Opmaat Notariaat 31 mei (2012/417)