Tegenstrijdig belang dga bij dividenduitkeringen

Printvriendelijke versie

Dividenduitkeringen aan aandeelhouders mogen alleen worden gedaan als het vermogen groter is dan de op grond van wet en statuten verplicht aan te houden reserves. Daarnaast is ook de goedkeuring van het bestuur van de vennootschap vereist. Dat leidt nogal eens tot onduidelijkheid voor dga’s, bestuurders van vennootschappen waarvan zij zelf enig aandeelhouder zijn.

Het bestuur van de vennootschap kan een uitkering alleen weigeren als de vennootschap na de dividenduitkering haar schulden niet meer zou kunnen betalen. Voor de bestuurder die ook dga is, kan dat nogal eens een dilemma opleveren. De wet stelt immers dat een bestuurder met een tegenstrijdig belang niet aan de beraadslagingen mag deelnemen. De dga heeft als winstdelend aandeelhouder een ander belang dan de bv.
Echter, het bestuur – tevens dga – moet nagaan of de bv na de uitkering nog steeds kan voldoen aan haar verplichtingen. Als dat negatief uitpakt, dan mag de uitkering niet worden gedaan. Als daaraan wordt voldaan, kan het bestuur van een eenpersoonsvennootschap het goedkeuringsbesluit nemen.

Wilt u meer weten over de regels voor dividenduitkeringen? Neem contact met ons op voor een afspraak en wij geven u inzicht in de mogelijkheden en de grenzen.

Bron: Opmaat Notariaat nieuws 2013/547