Afspraken over echtelijke woning in crisistijd

Printvriendelijke versie

De crisis eist ook regelmatig zijn tol in situaties van echtscheiding. Het blijkt in veel gevallen maar al te moeilijk om de echtelijke woning te verkopen. Om de periode tussen echtscheiding en verkoop van de woning op een goede manier te overbruggen maken ex-echtgenoten nogal eens afspraken die worden bekrachtigd door de rechter. Bijvoorbeeld wie er in de woning blijft wonen, wie de lasten voor zijn of haar rekening neemt en afspraken over de hoofdelijke aansprakelijkheid.

Een mooi voorbeeld is de overeenkomst dat de man de woning blijft bewonen totdat hij er in slaagt deze in eigendom te verkrijgen en dat hij ook de hypotheekschuld zal betalen. Zodra hij de woning volledig kan kopen, zal de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vrouw eindigen. Hoofdelijk aansprakelijk zijn voor een (hypotheek)schuld betekent dat de schuldeiser (de bank) bij beide partijen afzonderlijk het volledige bedrag kan opeisen. Totdat de woning door de man is gekocht blijven beiden dus hoofdelijk aansprakelijk. Een mooie overeenkomst, ware het niet dat er geen tijdslimiet is gesteld. Er is daarmee sprake van een inspanningsverbintenis. Maar de crisis gooit roet in het eten: het voldoen aan de verbintenis, nl. het huis kopen, lukt maar niet. De vraag is dan of de vrouw de man via de rechter kan dwingen om het huis op zijn naam te zetten, daarmee de hypotheekschuld over te nemen met ontslag van de vrouw uit haar hoofdelijke aansprakelijkheid.

In deze casus blijkt dat de man de woning tot op dat moment niet heeft kunnen overnemen en gelet op de marktomstandigheden vooralsnog ook niet zal kunnen doen. Hij heeft de hypotheektermijnen netjes betaald. Hij heeft voldoende actie ondernomen en aan zijn inspanningsverplichting voldaan. De rechter ziet in deze omstandigheden in het tijdsverloop geen reden om de oorspronkelijke overeenkomst aan te vullen met een tijdslimiet. De vrouw zal voorlopig in de onverdeeldheid moeten berusten.

Wilt u weten of en hoe u onverdeeldheid na een echtscheiding kunt voorkomen? Bel ons voor een afspraak en wij leggen u de mogelijkheden voor.

Bron: Opmaat Personen- en Familierecht nieuws 2013/275