Verzachting eigen bijdrage voor de AWBZ

Printvriendelijke versie

Veel mensen zijn geschrokken dat vanaf 1 januari 2013 het vermogen in box 3 meetelt, om te berekenen hoeveel eigen bijdrage betaald moet worden voor een verblijf in een AWBZ-instelling.

Voor mensen die al langer in een instelling wonen en een onverkocht huis hebben was de schrik nog groter. Voor hen telt volgens de nieuwe regeling een aandeel van de waarde van de woning in box 3 per 1 januari 2013 ook mee, als tenminste het onverkochte huis op 1 januari 2011 in box 3 meetelde. De staatssecretaris heeft nu een tegemoetkoming afgekondigd om te zorgen dat er voor deze groep geen liquiditeitsproblemen ontstaan.

Mensen met een onverkocht huis die voor 1 januari 2013 al in een AWBZ-instelling verbleven, kunnen via het CAK een betalingsregeling aanvragen. Deze regeling houdt in dat men uitstel krijgt voor betaling van het hogere bedrag dat zij door de nieuwe regeling moeten betalen. Het uitstel geldt tot uiterlijk 31 december 2016. Daardoor is er meer tijd om de woning te verkopen.

Gaat men na 1 januari 2013 naar een AWBZ-instelling en is er geen sprake van een fiscaal partner die in de woning blijft wonen, dan heeft men vier jaar de tijd voordat de niet verkochte woning mee gaat tellen voor de berekening van de eigen bijdrage AWBZ. Voor deze mensen blijft de woning de eerste twee na jaar na opname in een verpleeg- of verzorgingshuis in box 1. Als de woning leeg staat in afwachting van verkoop mag zelfs tijdelijk – tot 1 januari 2014 – een periode van drie jaar in box 1 aangehouden worden. Daarna duurt het nog twee jaar voordat de WOZ-waarde minus de hypotheekschuld van de woning meetelt voor het berekenen van de eigen bijdrage AWBZ.

Bron: Notafax 2013/163