Dga in privé aansprakelijk als bv betalingstermijnen niet nakomt

Printvriendelijke versie

Voor menig directeur-grootaandeelhouder (dga) van een bedrijf is de crisistijd een goede tijd om een andere vennootschap over te nemen. Diezelfde crisis kan ook een reden zijn om de koopprijs in termijnen te betalen. Geen probleem, zolang u als koper de betalingstermijnen maar nakomt. Doet u dat niet, dan riskeert u privé-aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad.

Het ligt voor de hand dat de koper vóór het sluiten van de koopovereenkomst aan de verkoper duidelijk maakt over voldoende liquide middelen te beschikken om aan de verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen. Het is aan de koper om aannemelijk te maken dat hij bij het aangaan van de overeenkomst niet kon weten dat hij die verplichtingen niet zou kunnen nakomen en als bv ook geen verhaal zou kunnen bieden voor het geval hij niet aan die verplichtingen zou kunnen voldoen. In veel gevallen wordt bij een dergelijke koop ook aangegeven dat er in privé voldoende middelen zijn om de overeenkomst na te komen.
Dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat de koper bij niet-nakoming van de betalingstermijnen onrechtmatig handelt en daarmee in privé wordt aangesproken op de koopprijs, als schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad.

Wilt u meer weten over uw aansprakelijkheden als dga? Maak een afspraak met ons en wij informeren u over de risico’s en mogelijkheden om uw privé-aansprakelijkheid zoveel mogelijk te beperken.

Bron: Notamail 2013/161