Landbouwgrond zorgboerderij vrij van onroerende zaak belasting

Printvriendelijke versie

Er blijkt veel behoefte te zijn aan zorgboerderijen. U komt deze vorm van agrarische activiteiten steeds vaker tegen in het landelijk gebied. De werkzaamheden op dit soort boerderijen komen grotendeels overeen met activiteiten die normaal gesproken op een agrarisch bedrijf worden verricht. Aan personen met een (verstandelijke) beperking kan op deze manier een stageplaats of een nuttige dagbesteding worden aangeboden.

Ten behoeve van de agrarische sector komen landbouwgronden die bedrijfsmatig worden geëxploiteerd in aanmerking voor de cultuurgrondvrijstelling en wordt de waarde daarvan niet meegenomen in de berekening van de WOZ-waarde, wat weer leidt tot lagere gemeentelijke belastingen.

Aan het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden werd onlangs door een gemeente de vraag voorgelegd of landbouwgrond behorende bij een zorgboerderij ook onder de cultuurgrondvrijstelling moet vallen. De gemeente had de waarde van de landbouwgrond meegenomen in de waarde van de boerderij en bijbehorende schuren.

Om te voldoen aan de voorwaarden van de cultuurgrondvrijstelling moet er sprake zijn van een landbouwbedrijf. Dat is het geval als de zorgboerderij bedrijfsmatige activiteiten ontplooit met het doel winst te behalen en er ook daadwerkelijk winst wordt behaald. De veestapel van de zorgboerderij graast op de landbouwgrond waardoor deze grond bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd en dus dienstbaar is aan de zorgboerderij. Het ontvangen van een vergoeding voor het ter beschikking stellen van personen met een (verstandelijke) beperking maakt volgens het gerechtshof dit oordeel niet anders, zeker nu de inkomsten van de zorgboerderij voor meer dan de helft afkomstig zijn uit de veehouderij.

Deze uitspraak is ook van belang bij aankoop van landbouwgrond door de eigenaar van de zorgboerderij. Voor de landbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde grond is bij aankoop vrijgesteld van de verschuldigdheid van 6% overdrachtsbelasting.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Bel of mail ons voor een afspraak. Wij zijn u graag van dienst.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 22 mei 2013, LJN CA1816