Stiefmoeder verzwijgt bankrekeningen

Printvriendelijke versie

In een tijd waarin steeds meer samengestelde gezinnen voorkomen, is ook de afwikkeling van een erfenis vaker complex. De band tussen bijvoorbeeld een stiefmoeder en de kinderen uit haar mans eerste huwelijk kan losser zijn dan die met haar eigen kinderen. Soms kan dit voedingsbodem zijn voor problemen.

Een voorbeeld met verstrekkende gevolgen speelde onlangs voor de Rechtbank en in hoger beroep bij het Hof te Den Haag. Een vader overleed in 1998. Door de werking van zijn langstlevendentestament bleven alle bezittingen bij zijn tweede vrouw. De zoon van vader moest op zijn erfdeel wachten tot zijn stiefmoeder ook zou overlijden. De stiefmoeder vroeg de notaris een beschrijving op te maken van het bezit, zodat bij haar overlijden duidelijk zou zijn hoe groot het erfdeel van haar stiefzoon was, dat door haar kinderen aan hem uitbetaald zou moeten worden. Veel stiefouders doen dit om ruzie tussen de eigen kinderen en de kinderen uit een eerder huwelijk van de partner te voorkomen.

Toen de stiefmoeder in 2003 ook overleed, spande de stiefzoon een procedure aan tegen haar kinderen. De zoon vond dat zijn erfdeel veel groter moest zijn omdat de stiefmoeder bij het maken van de boedelbeschrijving twee bankrekeningen met aanzienlijk saldo had verzwegen.

Op grond van de bewijsstukken oordeelt het Hof dat de stiefmoeder op de hoogte moest zijn geweest van de bankrekeningen en deze heeft verzwegen. Haar kinderen worden hiervoor bijzonder gestraft, want de stiefmoeder verbeurt – postuum – haar aandeel in de rekeningen. Het banksaldo van die rekeningen komt nu geheel toe aan haar stiefzoon in plaats van aan haar eigen kinderen.

Wilt u uw nieuwe partner, kinderen en stiefkinderen goed verzorgd, en zonder ruzie, achterlaten? Vraag eens om een up-to-date testamentadvies en laat u bij het afwikkelen van de erfenissen tijdig adviseren.

Bron: Notamail 2013/167