Rechtspositie samenwoners versterken in samenlevingscontract

Printvriendelijke versie

Samenwoners die geen notarieel samenlevingscontract hebben, lopen heel veel geld mis bij van vrijstellingen voor erfbelasting. Uit onderzoek blijkt dat vooral vrouwen die na beëindiging van de samenwoonrelatie met thuiswonende kinderen achterblijven vaak onder de armoedegrens geraken, in tegenstelling tot gescheiden vrouwen na een huwelijk. Met een goed samenlevingscontract is dat allemaal te voorkomen.

Nu is ongeveer één op de vijf paren ongehuwd samenwonend en zijn vier op de vijf getrouwd. Die verhouding gaat naar verwachting de komende twintig tot dertig jaar veranderen naar één samenwonend paar op de drie paren. Alle reden om aandacht te vragen voor het regelen van uw rechtspositie als samenwoner. De wet regelt daar nauwelijks iets voor, u kunt uw rechtspositie alleen versterken via een notarieel samenlevingscontract.
Er zou bijvoorbeeld meer aandacht moeten komen voor het in een samenlevingsovereenkomst opnemen van een alimentatieovereenkomst en het delen van bij elkaar gespaard vermogen. Met een samenlevingscontract kan dan worden voorkomen dat onnodig veel erfbelasting moet worden betaald en kan het voordeel voor de achterblijvende partner tot vele tienduizenden euro’s oplopen.

Samenlevingsovereenkomsten zijn geen standaardmodellen. Het maakt nogal wat uit of er in uw situatie wel of geen kinderen zijn, of er kinderen uit een eerdere relatie zijn, of een van beide partners minder gaat werken vanwege zorgtaken thuis. Voor dat soort situaties wordt maatwerk geleverd door de notaris.

Wilt u meer weten over samenlevingsovereenkomsten? Bel ons voor een afspraak, dan nemen wij met u alle mogelijkheden door.

Bron: Opmaat Personen- en Familierecht, nieuws 2013/297