Regeling erfbelasting serviceflats ook soepel over 2012 en 2013

Printvriendelijke versie

In 2011 heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat voor geërfde serviceflats niet de WOZ-waarde hoeft te worden opgegeven voor de erfbelasting. De erfgenamen mogen bij overlijdens in de jaren 2010 en 2011 de economische waarde van de flat opgeven.

In het normale geval moet een erfgenaam erfbelasting betalen over de door de overheid vastgestelde WOZ-waarde van een geërfd huis, in het jaar van overlijden. De economische waarde van een serviceflat – dat is de waarde die bij verkoop op dat moment gerealiseerd zou worden – ligt vaak veel lager. Dit komt onder andere doordat een serviceflat meestal alleen door senioren mag worden bewoond, wat de verkoopbaarheid kan bemoeilijken. Erfgenamen die een serviceflat erven, betalen dus vaak erfbelasting over een WOZ-waarde die veel hoger ligt dan de werkelijke waarde.

Recent is bekend geworden dat de coulante regeling ook blijft gelden voor overlijdens in de jaren 2012 en 2013.

Wilt u meer weten over de nieuwe regeling? We maken graag een afspraak met u!

Bron: Notamail 2013/188