Aankoop aanhorigheden bij woning 2% overdrachtsbelasting

Printvriendelijke versie

Om de woningmarkt te stimuleren heeft de overheid sinds 15 juni 2011 het tarief van de overdrachtsbelasting bij aankoop van een woning verlaagd van 6% naar 2%. Met ingang van 1 januari 2013 geldt het tarief van 2% ook bij aankoop van aanhorigheden die bij de woning behoren. Onder woning moet in dit verband worden verstaan een onroerende zaak die op het moment van de eigendomsoverdracht naar zijn aard bestemd is voor bewoning.

Zo is een kantoorpand dat op het moment van de eigendomsoverdracht niet als kantoorpand in gebruik is, maar feitelijk wordt bewoond om het kraakrisico te voorkomen, niet te beschouwen als een woning. Het feitelijk gebruik op het moment van de overdracht doet hier niet toe. Het pand moet naar zijn aard bestemd zijn voor bewoning. In het geval een woonhuis tijdelijk in gebruik is als kantoor zal bij overdracht van dit pand toch het verlaagde tarief van 2% van toepassing zijn. Ook bij aankoop van een verhuurde woning, bedrijfswoning of tweede woning is slechts 2% overdrachtsbelasting verschuldigd. Zelfs bij aankoop van een woning in aanbouw (als in ieder geval de fundering is aangebracht) is het verlaagde tarief van 2% verschuldigd.

Worden aanhorigheden aangekocht die bij de woning behoren dan is over de koopsom daarvan ook slechts 2% overdrachtsbelasting verschuldigd. Het moet in dit geval wel gaan om aanhorigheden die bij de woning behoren of gaan behoren zoals een perceel tuingrond of een garage. Niet van belang is dat de aanhorigheden direct grenzen aan het huisperceel of op hetzelfde moment als de aankoop van de woning worden verkregen. Wordt de woning eerst aangekocht en enige tijd later de garage dan is ook op de tweede aankoop het tarief van 2% van toepassing. Omgekeerd is dit niet het geval. Koopt men eerst de garage en enige tijd later de woning dan is over de aankoop van de garage het tarief van 6% verschuldigd.

Wilt u meer voorlichting over dit onderwerp? Maak eens een afspraak met ons kantoor. Wij zijn u graag van dienst.

Bron: WPNR 2013/6967