Verhoging pensioenleeftijd vergt nieuwe pensioenbrief dga

Printvriendelijke versie

De verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar heeft gevolgen voor de dga die zijn of haar pensioenvoorziening in eigen beheer verzorgt. Als uw pensioen op 1 januari 2014 nog niet is ingegaan, dan heeft u nog tot die datum de tijd om in een nieuwe pensioenovereenkomst vast te leggen hoe u invulling wilt gaan geven aan de nieuwe pensioenleeftijd.

Elke pensioenregeling in ons land moet vanaf 1 januari 2014 gebaseerd zijn op de nieuwe pensioenleeftijd. De AOW-leeftijd wordt vanaf die datum geleidelijk verhoogd. Ook de maximale percentages voor pensioenopbouw gaan geleidelijk terug naar een niveau dat een half procent lager ligt dan nu het geval is. Uiteindelijk kunt u vanaf 2015 ook nog maar over maximaal € 100.000 salaris pensioen opbouwen en gaan ook lijfrentepremieaftrek en opbouw fiscale oudedag reserve (FOR) voor IB-ondernemers op de schop.

U hebt grofweg drie mogelijkheden om uw pensioenovereenkomst aan te passen aan de nieuwe situatie. Die variëren van het eerder laten ingaan van de pensioendatum met een lager pensioen als gevolg, tot het uitstellen van de ingangsdatum met een hoger pensioen als resultaat.
Kiest u er voor om het totale pensioen op de leeftijd van 65 jaar te laten staan, dan wordt uw toekomstige pensioenopbouw 15 tot 20 procent lager.
Kiest u voor uitstel van het totale pensioen naar 67 jaar, dan wordt uw opgebouwde pensioen hoger. Er komt een nieuwe opbouw tot 67 jaar op basis van de nieuwe regels.
Kiest u voor het tussenliggende alternatief om uw bestaande overeenkomst op 65 jaar te laten staan en een nieuwe overeenkomst aan te gaan voor de laatste twee jaar, dan blijft de huidige regeling gelden tot 1 januari 2014 en wordt daarna premievrij gemaakt. Uw pensioenaanspraak wordt dan per eind 2013 vastgesteld en gaat vervolgens in zodra u 65 wordt. Vanaf 1 januari 2014 moet er dan een nieuwe pensioenregeling zijn waarin uw pensioen wordt opgebouwd totdat u 67 wordt.

De gevolgen van elke keuze laten zich moeilijk berekenen. Laat u daarom goed voorlichten en adviseren. Bijvoorbeeld door actuarieel deskundigen. Wanneer het om juridische aspecten gaat, staan wij graag voor u klaar.

Bron: Nieuwsbrief Flynth 15 augustus 2013