Echtscheiding: hoe nu verder met aftrek hypotheekrente?

Printvriendelijke versie

Bij een echtscheiding is het voor ex-echtelieden gezien de huidige malaise op de woningmarkt niet altijd mogelijk de woning op korte termijn te verkopen. Vaak wordt dan voor een tussenoplossing gekozen waarbij wordt overeengekomen dat één van de ex-echtelieden, bijvoorbeeld de man, in de woning mag blijven wonen die ook de volledige hypotheekrente aan de bank zal voldoen. Kan nu het volledige bedrag aan hypotheekrente door de man in aftrek worden gebracht op zijn inkomstenbelastingaangifte?

Deze vraag kreeg het Gerechtshof in Amsterdam in het voorjaar 2013 voorgelegd. In de door de man ingediende IB-aangifte was het volledige bedrag van het eigenwoningforfait aangegeven en was tevens het volledige bedrag aan hypotheekrente in aftrek gebracht. De belastinginspecteur was van oordeel dat de man slechts recht had op aftrek van de helft van de hypotheekrente omdat de woning ook maar voor de helft zijn eigendom was. Volgens de man moet de betaling van de andere helft van de hypotheekrente worden gezien als het voldoen van alimentatie.

Het Gerechtshof is het met de inspecteur eens. De man is slechts voor de helft eigenaar van de woning en dus ook slechts gerechtigd om de helft van de hypotheekrente in aftrek te brengen. Hoewel bij de berekening van de draagkracht van de man rekening is gehouden met het feit dat de man de volledige hypotheekrente zou betalen wil dit nog niet zeggen dat betaling van de helft van de hypotheekrente dan ook aftrekbaar is als alimentatie.

Wil er sprake zijn van een alimentatieverplichting dan zal dit ook uitdrukkelijk onderdeel moeten uitmaken van de tussen de ex-echtelieden gemaakte afspraken in het echtscheidingsconvenant. Als tussen partijen wordt afgesproken dat betaling door de man van het door de vrouw verschuldigde deel van de hypotheekrente geschied in het kader van de onderhoudsverplichting door de man komt dit deel van de rente voor aftrek als alimentatie in aanmerking.

Wilt u meer voorlichting over dit onderwerp? Maak eens een afspraak met ons kantoor. Wij zijn u graag van dienst.

Bron: Gerechtshof Amsterdam 21 maart 2013, NTFR 2013/1451