Omzetbelasting op offerte niet aftrekbaar

Printvriendelijke versie

Ondernemers mogen de in rekening gebrachte omzetbelasting voor leveringen of diensten op de eerste volgende btw-aangifte in aftrek te brengen. Voorwaarde is wel dat door de ondernemer een factuur is ontvangen waarop het bedrag van de omzetbelasting is vermeld. Als een ondernemer op een offerte omzetbelasting vermeldt, is dit niet aftrekbaar. De levering of dienst is nog niet verricht en ook een factuur voor de verrichte levering of dienst is nog niet ontvangen.

Voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden werd onlangs een zaak behandeld waarbij in oktober 2008 door een bouwmaatschappij een offerte werd uitgebracht aan een ondernemer voor de bouw van een bedrijfspand. In die offerte was zowel de aanneemsom als de daarover verschuldigde omzetbelasting vermeld. De betaling van de termijnen en de oplevering van het pand vinden in 2009 plaats. De ondernemer heeft echter in het vierde kwartaal van 2008 het volledige bedrag van de omzetbelasting op aangifte in aftrek gebracht. De inspecteur van belastingen acht dit niet terecht en legt een vergrijpboete op.

De inspecteur wordt door het gerechtshof in het gelijk gesteld. In het vierde kwartaal zijn geen leveringen of diensten verricht, is geen factuur ontvangen en hebben ook geen vooruitbetalingen plaatsgevonden. De offerte bevatte geen betaalverplichting en ook kon deze offerte niet worden gezien als een factuur voor het doen van vooruitbetalingen. De door de inspecteur opgelegde vergrijpboete is volgens het gerechtshof terecht opgelegd.

Wilt u meer voorlichting over dit onderwerp? Maak eens een afspraak met ons kantoor, wij zijn u graag van dienst.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 augustus 2013, NTFR 2013/1597