Verdeling woonlasten en overwaarde huis bij echtscheiding

Printvriendelijke versie

In veel echtscheidingsbeschikkingen is bepaald dat de ene partner de woonlasten aan de andere partner moet betalen zolang die laatste partner niet zelf in de woning woont en tot aan het moment dat de woning is verkocht. Daarnaast wordt dan bepaald dat de woonlasten door elk van de partijen voor de helft moeten worden gedragen. In de praktijk blijkt dat ex-partners zich in de praktijk wel eens anders gedragen dan in de beschikking is bepaald.

In de huidige markt is het niet ongebruikelijk dat de vraagprijs voor een te koop staande woning verschillende malen wordt verlaagd, zeker als het pand al enkele jaren te koop staat. In die periode is het zeer goed denkbaar dat een van de partijen weer in de woning gaat wonen. Dat heeft dan tot gevolg dat de andere partij niet (langer) hoeft bij te dragen in de kosten van de woning.
Dat de ene partner weer in het huis is gaan wonen, betekent nog niet dat de andere partner een vordering heeft op die partner van de helft van de overwaarde. Om die vordering wel te kunnen instellen, moet voor de rechter aannemelijk worden gemaakt dat de partner die weer in het huis is gaan wonen niet meewerkt aan de verkoop van de woning.

Wilt u meer weten over het verkopen van uw huis tijdens of na een echtscheiding? Bel ons voor een afspraak.

Bron: Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam, 26 februari 2013, LJN BZ6190, NJF 2013/199