Wie wikkelt de nalatenschap af? Notaris of executeur?

Printvriendelijke versie

Het benoemen van een executeur in uw testament is een voortvarende actie. Doorgaans leidt het ook tot een voortvarende afwikkeling van uw nalatenschap! Immers de executeur kan meestal direct aan de slag. Dit in tegenstelling tot nalatenschappen waar de erfgenamen eerst met elkaar moeten overleggen over de afwikkeling.

Maar hoe is de situatie als de executeur niet voortvarend aan de slag gaat of onvoldoende inzicht geeft in zijn handelen? Veel mensen wenden zich dan tot de boedelnotaris en hopen dat de notaris kan helpen. Zo speelde er onlangs een geval voor het Hof in Amsterdam waar de zoon vindt dat zijn zusters, executeurs in de nalatenschap van hun overleden moeder, niet vlot genoeg tot actie overgaan. De zoon maant de notaris aan met het verzoek om bankafschriften te overleggen en actie te ondernemen.

De rechter van het Hof Amsterdam geeft de zoon ongelijk. De executeurs zijn verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap. Niet de boedelnotaris! De zoon moet zijn zusters aanmanen en kan informatie bij hen opvragen. De boedelnotaris heeft voldoende uiteengezet dat haar rol beperkt zou zijn tot zaken als het afgeven van de verklaring van executele.

Hoewel de notaris in deze casus niet verantwoordelijk werd gehouden voor de afwikkeling van de nalatenschap, zal de notaris doorgaans wel de aangewezen persoon zijn om te helpen als de executeur zijn werk niet of onvoldoende doet. De notaris kan – als onpartijdige derde – bij uitstek zorgen dat executeurs en erfgenamen eens bij hem aan tafel zitten om te bespreken waar de afwikkeling spaak loopt. Vervolgens kan de notaris voorlichting geven als blijkt dat onkunde of onervarenheid de executeur parten speelt. Maar ook als verstoorde onderlinge verstandhoudingen ten grondslag liggen aan het conflict, is de notaris – meestal tevens bevoegd mediator – de persoon om partijen weer tot elkaar te brengen.

Hebt u te maken met een lastige nalatenschap? Bel gerust eens voor een afspraak, dan spreken we de knelpunten graag met u door.

Bron: Hof Amsterdam, GHAMS:2013:2720