Van tafel en bed gescheiden echtgenote mag hypotheekrente niet in aftrek brengen

Printvriendelijke versie

Om in aanmerking te komen voor aftrek van hypotheekrente bij aangifte van de inkomstenbelasting moet er sprake zijn van een eigen woning. Onder het begrip eigen woning wordt in de Wet Inkomstenbelasting 2001 verstaan de woning die tot iemands hoofdverblijf dient en tevens zijn eigendom is. Blijft de aftrek van hypotheekrente mogelijk als echtelieden van tafel en bed zijn gescheiden?

Door van tafel en bed te gaan scheiden wordt de huwelijksgemeenschap van rechtswege ontbonden. Als gevolg daarvan zal de huwelijksgemeenschap worden verdeeld. Als tot het gemeenschappelijk vermogen een woning behoort die in het kader van de verdeling van de huwelijksgemeenschap aan de man wordt toegedeeld kan de man de betaalde hypotheekrente in aftrek brengen omdat de woning zijn eigendom is en tevens dienst doet als zijn hoofdverblijf.

Als de man echter na scheiding van tafel en bed voor de vrouw een woning koopt om haar een dak boven het hoofd te verschaffen is renteaftrek voor de inkomstenbelasting uitgesloten. De woning maakt immers geen deel meer uit van de huwelijksgemeenschap. Deze wordt juist door de scheiding van tafel en bed van rechtswege ontbonden. Daarbij komt dat voor de man renteaftrek niet mogelijk is omdat de woning niet zijn hoofdverblijf is. Omdat de vrouw geen (mede-)eigenaar is van de woning komt ook zij niet in aanmerking voor renteaftrek.

Renteaftrek behoort weer tot de mogelijkheden bij verzoening door de echtelieden. Door verzoening wordt de scheiding van tafel en bed beƫindigd en ontstaat er weer een huwelijksgoederengemeenschap waarin beide echtelieden zijn gerechtigd en ook renteaftrek weer onder voorwaarden is toegestaan.

Wilt u meer weten over het recht op renteaftrek bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed? Bel of mail ons gerust voor een afspraak. Wij zijn u graag van dienst.

Bron: Gerechtshof Amsterdam 23 mei 2013, NTFR 2013/1662