Geldt het huishoudelijk reglement van VvE ook voor huurder appartement?

Printvriendelijke versie

De eigenaar van een appartement dat deel uitmaakt van een gebouw dat in appartementsrechten is gesplitst, is gebonden aan het splitsingsreglement dat is opgenomen in de notariƫle akte van splitsing. Alle appartementseigenaren zijn van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaars (hierna: VvE) die bij splitsing van een gebouw in appartementsrechten van rechtswege ontstaat. Vaak wordt in de vergadering van de VvE voorgesteld om de voorwaarden en bepalingen van het splitsingsreglement verder uit te werken in een Huishoudelijk Reglement. Door vaststelling van een Huishoudelijk Reglement in de vergadering van de VvE zijn alle appartementseigenaren ook aan dit reglement gebonden.

Indien het splitsingsreglement dit toestaat, kan de appartementswoning ook door een eigenaar worden verhuurd aan derden. De vraag is of de huurder zich ook moet houden aan de voorwaarden van het Huishoudelijk Reglement. Hierover zijn in het verleden verschillende procedures gevoerd. Sommige rechters zijn van oordeel dat de huurder op grond van het Burgerlijk Wetboek zich moet houden aan de regels van het Huishoudelijk Reglement. Maar volgens de Hoge Raad (het hoogste rechtscollege in Nederland) wordt in de wet met Reglement alleen het Splitsingsreglement bedoeld en niet het door de vergadering vastgestelde Huishoudelijk Reglement.

Om te voorkomen dat de huurder van een appartement zich niet gebonden acht aan de regels van het Huishoudelijk Reglement is het zinvol bij verhuur van een appartement de huurder een verklaring te laten tekenen dat hij de bepalingen van het Splitsingsreglement en het Huishoudelijk Reglement zal naleven. Deze verklaring zal tevens moeten inhouden dat bepalingen en voorwaarden die na het ondertekenen van de verklaring door de vergadering van de VvE worden vastgesteld ook door de huurder zullen worden gerespecteerd.

Wilt u meer weten over verhuur van appartementen en aan welke eisen het huurcontract moet voldoen? Bel of mail ons gerust voor een afspraak. Wij zijn u graag van dienst.

Bron: Hoge Raad 10 februari 2012, LJN BU8174