Verhuur dak appartementencomplex door VvE

Printvriendelijke versie

Als appartementseigenaar bent u niet alleen eigenaar van een privé-gedeelte van een pand (de appartementswoning) maar ook – samen met de overige appartementseigenaren – eigenaar van de gemeenschappelijke gedeelten die tot het appartementsgebouw behoren. In de praktijk komt het nog al eens voor dat er behoefte bestaat om aan een gemeenschappelijk gedeelte een andere bestemming te geven. Zo kan het bijvoorbeeld wenselijk zijn een GSM zendmast te plaatsen op het dak van het appartementencomplex. In de eerste plaats zal dan moeten worden gekeken of de bepalingen van het Reglement van splitsing dit toestaan dan wel niet verbieden. Daarnaast dient de VvE(vereniging van Eigenaars) hierover een rechtsgeldig besluit te nemen.

In een zaak voor de Rechtbank Amsterdam vorderde een appartementseigenaar vernietiging van het besluit van de VvE om een gedeelte van het (gemeenschappelijke) dak te verhuren aan derden om daarop een zendmast te plaatsen. De appartementseigenaar was van mening dat het voorstel tot verhuur en plaatsing in de VvE vergadering niet de vereiste meerderheid van stemmen had gehaald. Hoewel de rechtbank het niet met de stelling van de appartementseigenaar eens is, krijgt de appartementseigenaar toch zijn zin. Volgens de rechtbank is het verhuren en plaatsen van een zendmast in strijd met het splitsingsreglement.

In hoger beroep bepaalt het gerechtshof dat hier geen sprake is van schending van het splitsingsreglement. Door verhuur van het dak en het vervolgens plaatsen van een zendmast wijzigt volgens het gerechtshof alleen het gebruik en niet de bestemming. Bovendien blijft het dak gemeenschappelijk eigendom van alle appartementseigenaren. Deze uitspraak maakt het dus mogelijk dat een VvE na een rechtgeldig genomen besluit een gemeenschappelijk gedeelte aan derden in gebruik kan afstaan.

Bent u het niet eens met een besluit van de VvE en wilt u weten welke rechtsmiddelen eventueel voor u open staan? Maak dan gerust een afspraak met ons kantoor. Wij zijn u graag van dienst.

Bron: Gerechtshof Amsterdam 29 december 2009, RN 2010/94