Aankoop bouwgrond, 2 of 6% overdrachtsbelasting?

Printvriendelijke versie

Het sinds 15 juni 2011 verlaagde overdrachtsbelastingtarief van 2% bij aankoop van een woning geeft nog steeds aanleiding tot discussie over de vraag wanneer dit tarief van toepassing is. Door verlaging van het oorspronkelijke tarief van 6% naar 2% heeft de overheid de stagnerende woningmarkt een stimulans willen geven.

Daarbij heeft de Staatssecretaris van Financiën duidelijk aangegeven wat onder woningen moet worden verstaan. Het verlaagde tarief kan alleen worden toegepast als op het moment van de eigendomsoverdracht de overgedragen zaak een woning is. Aankoop van grond is in beginsel nog steeds belast met 6% overdrachtsbelasting. Op de aankoop van een gebouw dat op het moment van de eigendomsoverdracht geen woning is maar zal worden verbouwd tot woning is het normale tarief van 6% verschuldigd. De staatssecretaris heeft echter één uitzondering gemaakt bij aankoop van grond bestemd voor de bouw van een woning. Als op het moment van de overdracht van de grond de fundering van de te bouwen woning geheel is aangebracht wordt slechts 2% overdrachtsbelasting geheven.

Wilt u weten welk tarief aan overdrachtsbelasting in uw geval van toepassing is? Maak dan een afspraak met ons kantoor. Wij zijn u graag van dienst.

Bron: A-G 26 juli 2013, PHR:2013:772