Onder curatele en testament

Printvriendelijke versie

Als iemand onder curatele is gesteld, blijft het onder omstandigheden mogelijk om toch een testament te maken. Normaal gesproken gaat iemand naar de notaris en bespreekt zijn of haar wensen. Daarna zet de notaris dit op papier in een ontwerp van het testament. Als de cliënt het ontwerp heeft doorgelezen en akkoord is, tekenen de cliënt en de notaris het testament. Als iemand onder curatele is gesteld, kan er op dezelfde wijze een testament gemaakt worden. Er geldt echter nog een extra eis, namelijk dat de kantonrechter toestemming moet geven.

Onlangs speelde er een geval waarbij de rechter werd gevraagd toestemming te geven. Het betrof een testament voor een persoon die al 34 jaren in een gesloten afdeling van een zorginstelling verbleef met een ernstige geestelijke stoornis. Zijn broer was zijn curator en vroeg toestemming om een testament te tekenen waarbij alle andere broers en zusters onterfd zouden worden, omdat zij hun broer nooit bezochten of naar hem informeerden.

De rechter kan zijn toestemming alleen kan verlenen als hij er zeker van is dat de onder curatele gestelde broer de gevolgen van zijn testament kan overzien. Tijdens de zitting krijgt de rechter informatie waaruit blijkt dat de broer zijn daden zeker niet kan overzien. Daarnaast vindt de rechter dat het om vergaande gevolgen gaat, namelijk een ontervend testament. De rechter heeft begrip voor de mening van de broer die curator is en de afstandelijke houding van de andere broers en zusters afkeurt. Maar volgens de rechter weet niemand of de onder curatele gestelde zijn broers en zusters zou willen onterven en kan de rechter de mening van de curator niet als uitgangspunt nemen voor het geven van toestemming.

Het maken van een testament door een onder curatele gestelde luistert nauw. Hebt u er in uw omgeving mee te maken? Wij spreken graag de mogelijkheden met u door.

Bron: Notamail 2013/242