Gaat iedereen belastingvrij schenken aan eigenwoningbezitters?

Printvriendelijke versie

Op Prinsjesdag heeft het kabinet diverse maatregelen voorgesteld, opgenomen in het Belastingplan 2014. Voor kinderen tussen de 18 en de 40 jaar, met een eigen huis en behulpzame ouders is er al een regeling dat een schenking van ouders tot € 51.407 belastingvrij is, als deze tenminste wordt gebruikt voor het kopen of verbeteren van een eigen huis of aflossing van de hypotheek. In het Belastingplan 2014 is nog een extra gunstige regeling bedacht. Kinderen mogen met een vrijgestelde schenking van de ouders ook een eventuele restschuld, die zij overhouden na verkoop van hun huis, aflossen.

In het Belastingplan is overigens nog een voorstel gedaan. Het is de bedoeling dat in de periode van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 tijdelijk een schenkingsvrijstelling van €100.000 geldt voor schenkingen die verband houden met de eigen woning. Bijzonder is dat de beperking dat het moet gaan om een schenking van een ouder aan een kind vervalt. Dit betekent dat iedereen van een familielid of van een derde een schenking mag ontvangen van maximaal € 100.000 vrij van schenkbelasting. De ontvanger moet de schenking wel gebruiken voor de eigen woning.

Als een kind al eerder gebruik heeft gemaakt van de eenmalige verhoogde vrijstelling dan mogen de ouders onder de nieuw voorgestelde regeling het eerder geschonken bedrag nog tot maximaal € 100.000 aanvullen, wederom in het kader van bestedingen aan de eigen woning van het kind.

Bent u benieuwd naar de uitwerking van de plannen voor uw eigen situatie? Bel gerust eens voor een afspraak!

Bron: Notamail 2013/244