Toezegging over testament? Reken u niet rijk!

Printvriendelijke versie

Ook al hebt u ooit een kopie van een testament gehad waaruit bleek dat iemand u tot erfgenaam had benoemd, reken u niet rijk!

Onlangs speelde er een geval voor de rechter waarbij de zus haar broer tot enig erfgenaam had benoemd. Nadien had ze haar testament nooit meer aangepast, maar was zij wel in het huwelijksbootje gestapt.

Na haar overlijden ging de broer naar de notaris: hij wist tenslotte dat hij in het testament stond als enig erfgenaam! Hij moest echter met zijn zwager op de spreekwoordelijke vuist, want de echtgenoot vond dat het testament ooit was gemaakt met als doel: het onterven van de ouders. Hij droeg zelfs getuigen aan die dit konden verklaren. Nadat hij met de overledene was getrouwd was er een andere situatie ingetreden. De echtgenoot vond dat het testament maar moest vervallen.

Zowel het Hof als de Hoge Raad, Nederlands hoogste rechtscollege, gaven de echtgenoot gelijk. De broer keek op zijn neus want het testament werd vervallen verklaard en volgens de wet kreeg de echtgenoot vervolgens de hele erfenis!

Het voorgaande toont maar weer aan dat het regelmatig laten checken en aanpassen van uw testament geen luxe is. Met een oud testament kunnen uw erfgenamen in onnodige procedures verzeild raken. Daarnaast blijft het altijd de vraag of úw wensen wel juist worden uitgevoerd!

Bron: Notamail 2013/268