Einde samenwonen heeft gevolgen voor verdeling hypotheeklasten

Printvriendelijke versie

Soms lopen afspraken die u gemaakt heeft in uw samenlevingscontract in het honderd, wanneer de relatie tot een einde komt. Wellicht hebt u in het contract vastgelegd dat uw partner rente en aflossing van de hypotheek betaalt en de hypotheekrenteaftrek geniet en dat u de vaste lasten betaalt. Maar wat als uw partner opeens stopt met het betalen van de hypotheeklasten?

Eerder dit jaar diende een dergelijk zaak. Hypotheekbetalingen bleven achterwege. De bank trok aan de bel en vorderde betaling. De dag daarop verliet de partner die de hypotheeklasten zou moeten dragen de woning. Welke gevolgen heeft dat voor u als achterblijvende partner? Moet u toch de helft van de hypotheeklasten dragen, ook van het achterstallige deel? Als u goede afspraken heeft gemaakt over de verdeling van de kosten en als dat ook feitelijk uit de dagelijkse praktijk blijkt, dan valt de schade nog mee. Uw ex-partner wordt dan geacht tot betaling over te gaan van de volledige hypotheeklasten tot de dag waarop deze de woning heeft verlaten. Vanaf die datum is er dan geen sprake meer van een gemeenschappelijke huishouding en zou u de helft van de hypotheeklasten moeten gaan bijdragen. Gelukkig moet ook rekening gehouden worden met het fiscale voordeel voor uw partner, voortvloeiend uit de hypotheekrenteaftrek. Daardoor zal uw ex-partner uiteindelijk maandelijks meer moeten betalen dan u, om het fiscale voordeel te compenseren.

Wilt u meer weten over het maken van sluitende afspraken in een samenlevingscontract of het kopen van een huis door samenwoners? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat Personen- en familierecht, nieuws 2013/487, ECLI:NL:GHDHA:2013:3692