Onderhandelingen over koop terecht afgebroken

Printvriendelijke versie

Het onderhandelen over de verkoop van vastgoed kan dikwijls veel tijd in beslag nemen. Hierbij speelt niet alleen het overeenkomen van de koopsom een rol maar bijvoorbeeld ook zaken als eventuele aanwezige verontreiniging, garanties die door verkoper worden afgegeven en het antwoord op de vraag of het vastgoed in verhuurde of onverhuurde toestand wordt verkocht. Het komt nog al eens voor dat gedurende het proces van onderhandelen één van partijen besluit de onderhandelingen af te breken. Er kan dan discussie ontstaan over de vraag of het de partij vrij stond de onderhandelingen af te breken. Was er niet al een koopovereenkomst tot stand gekomen?

Bij verkoop van woningen aan particulieren is in de wet geregeld dat pas sprake is van een koopovereenkomst als zowel verkoper als koper een schriftelijke koopovereenkomst heeft getekend. Een dergelijke regeling is niet in de wet opgenomen voor ander vastgoed. Daarom zullen rechters van geval tot geval moeten oordelen over de rechtmatigheid van het afbreken van onderhandelingen.

Uit de uitspraak van de Rechtbank Den Haag blijkt dat in gecompliceerde vastgoedzaken door het enkel overeenstemming bereiken over de koopsom geen koopovereenkomst tot stand is gekomen. Volgens de rechtbank mag ieder van partijen de onderhandelingen op elk moment af te breken, tenzij op grond van gerechtvaardigd vertrouwen de andere partij er van uit mocht gaan dat een koop tot stand zou komen. In deze zaak waar het ging om de verkoop van een boerderij met paardenpension was de rechtbank van mening dat dit niet een relatief eenvoudige vastgoedtransactie betrof, maar voor het bereiken van overeenstemming meer factoren een rol spelen dan het overeenkomen van de koopsom.

Om te voorkomen dat partijen in een juridische strijd verwikkeld raken doen zij er verstandig aan vooraf afspraken te maken over de eventuele voorbehouden voor het tot standkomen van een koopovereenkomst.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Bel of mail ons voor een afspraak. Wij geven u graag inzicht in de juridische mogelijkheden.

Bron: Rechtbank Den Haag 1 mei 2013, NJF 2013/303, LJN CA0217