Verhuur appartementenwoning niet in overeenstemming met splitsingsreglement

Printvriendelijke versie

Bij wooncomplexen die zijn gesplitst in appartementsrechten zijn eigenaren van de tot het complex behorende woningen gebonden aan het Splitsingsreglement. Hierin wordt onder meer bepaald welke bestemming aan de afzonderlijke privé-gedeelten is toegekend. Als het privé-gedeelte (de appartementswoning) is bestemd voor bewoning, is de eigenaar van de appartementswoning zowel bevoegd de woning zelf te bewonen als de woning aan derden te verhuren of aan derden in gebruik te geven. Dit gebruik moet dan wel in overeenstemming met de bestemming plaatsvinden.

Eigenaren die bijvoorbeeld werkzaam zijn in het buitenland maken vaak slechts sporadisch gebruik van de appartementswoning. Daarom wordt nog al eens besloten om de appartementswoning voor korte perioden te verhuren, vaak tegen een behoorlijke huursom. De centrale vraag is of in gebruikgeving van een appartementswoning voor een korte periode binnen de bestemming ‘wonen’ valt.

Door het Gerechtshof Amsterdam is onlangs in een dergelijke zaak geoordeeld dat bij verhuur van een appartementswoning voor korte perioden (ook wel genoemd short stay verhuur) sprake is van bedrijfsmatige verhuur, vergelijkbaar met verhuur van een hotelkamer. Deze vorm van verhuur kan volgens het gerechtshof niet worden aangemerkt als gebruik van een woning en is dan ook in strijd met het splitsingsreglement. In veel splitsingsreglementen is bovendien als eis gesteld dat door de huurder of gebruiker een verklaring wordt ondertekend en aan het bestuur van de Vereniging van Eigenaren wordt afgegeven dat de huurder of gebruiker de regels gesteld bij het Splitsingsreglement zal naleven. Het afgeven van een dergelijke verklaring is bij verhuur voor korte perioden praktisch onuitvoerbaar. De bepalingen van het splitsingsreglement hebben dan ook ten aanzien het in gebruik geven in overeenstemming met de bestemming betrekking op reguliere verhuur voor langere termijn.

Bent u van plan uw appartementswoning door omstandigheden tijdelijk te verhuren en wilt u informatie over de mogelijkheden. Neem dan contact op voor een vrijblijvende afspraak. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Bron: Gerechtshof Amsterdam 10 september 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:2857