Toelichting schenkingsvrijstelling eigen woning

Printvriendelijke versie

Tot 1 januari 2015 geldt er een verruimde schenkingsregeling. Er mag tot € 100.000 geschonken worden aan kinderen, en zelfs aan anderen dan kinderen, zonder dat er schenkbelasting betaald hoeft te worden.
In de praktijk zijn over deze nieuwe regeling diverse vragen gerezen, waarop inmiddels ook al antwoord is gegeven door de regering.

Eén van de vragen betrof de zogenaamde 180-dagen regeling. Als iemand binnen zes maanden voor overlijden een schenking doet, wordt deze schenking gewoon bij de erfenis geteld en moet er erfbelasting betaald worden. Dat kan soms heel zuur zijn als de schenking vóór het overlijden vrij van schenkbelasting was. Voor de verruimde vrijgestelde schenking van €100.000 is nu vastgesteld dat de 180-dagen regeling niet van toepassing is. Ook kort voor overlijden kan de regeling dus toegepast worden.

Een andere vraag was of iemand meerdere keren € 100.000 vrijgesteld zou kunnen schenken of geschonken zou kunnen krijgen? Het antwoord luidt dat één persoon inderdaad meerdere keren een bedrag van €100.000 vrijgesteld geschonken kan krijgen van verschillende personen. Maar let op: als twee partners ieder €100.000 schenken aan dezelfde persoon, bijvoorbeeld een echtpaar aan hun kind, dan worden de schenkingen samengevoegd, en is maar één keer €100.000 vrijgesteld. Andersom geldt het ook! Als twee partners van dezelfde schenker elk €100.000 ontvangen voor hun eigen woning, is maar één keer €100.000 vrijgesteld.

Het lijkt dus in eerste instantie alsof de verruimde schenkingsvrijstelling dóór en vóór iedereen te gebruiken is, maar zoals u ziet, zijn er wel degelijk haken en ogen waarmee u rekening moet houden. Wilt u weten wat in uw situatie wijsheid is? Wij nemen de nieuwe regels graag met u door.

Bron: Notamail 2013/277