Flex-bv populairder dan gedacht

Printvriendelijke versie

De flex-bv geniet een ongekende populariteit. De nieuwe bv-regels zijn nu ruim een jaar van kracht en hebben geleid tot oprichting van liefst 62.000 besloten vennootschappen. In vergelijking met het jaar voor invoering van de nieuwe wet is dat een stijging van 55%.

De cijfers zijn gebaseerd op onderzoek van meerdere instellingen en op basis van gegevens die bij de Kamers van Koophandel zijn geregistreerd. Sinds 1 oktober 2012 is de kapitaaleis van € 18.000 vervallen en kan een bv worden opgericht met een startkapitaal van slechts € 0,01. Dat blijkt een grote aantrekkingskracht te hebben op bv-ondernemers.
De nieuwe regels met soepeler oprichtingseisen blijken echter niet tot gevolg te hebben dat de oprichting ook eenvoudiger is geworden. De versoepeling heeft wel als groot voordeel dat nu voor geen enkele ondernemer en onderneming meer een keurslijf geldt, maar dat maatwerk kan worden geleverd naar de wens van de ondernemer.

Wilt u meer weten over het oprichten van een flex-bv of het omzetten van uw ondernemingsvorm naar een flex-bv? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Plein Plus