Voorzichtig met aandelenruil voor reddingsoperatie

Printvriendelijke versie

Bedrijven die vanwege de crisis in liquiditeitsproblemen zijn geraakt, willen over het algemeen uit de nood worden geholpen met een banklening of via externe investeerders. Dat de geldverstrekkers in ruil voor hun reddingsfinanciering een belang in de onderneming vragen is niet ongebruikelijk. Echter, wat is uw positie dan als u tot dan toe de enige aandeelhouder was? U verkeert immers in een noodsituatie en wordt daarmee afhankelijk van de geldverstrekkers, die misbruik zouden kunnen maken uw afhankelijkheid.

In de wet staat dat van misbruik van omstandigheden sprake is als iemand door omstandigheden wordt genoodzaakt een rechtshandeling – in dit geval verkoop van aandelen tegen de laagst mogelijke waarde van € 1 – te verrichten waarvan hij weet of kan begrijpen dat hij dat niet zou moeten doen.
In een dergelijke situatie moest de rechter er aan te pas komen nadat de onderneming ondanks de reddingsoperatie toch failliet was gegaan. Op dat moment beriep de ondernemer zich op misbruik van de omstandigheden waarin hij en zijn bedrijf verkeerden ten tijde van de reddingsoperatie. Volgens de ondernemer hebben de geldverstrekkers zich daarbij niet laten leiden door de belangen van hem als aandeelhouder. De prijs die voor de aandelen is betaald stond volgens hem niet in verhouding tot de reële waarde op dat moment.

Verkeert u in een dergelijke situatie dan zult u voor de rechter concreet moeten kunnen aangeven op welke manier de geldverstrekkers voorafgaand aan de totstandkoming van de prijs druk hebben uitgeoefend. Als u daarover verder niet heeft onderhandeld, geen verzet heeft gepleegd tegen de voorgestelde koopprijs of de geboden prijs en de waarde van de aandelen niet ter sprake heeft gebracht, is uw positie voor de rechter zwak.
Bovendien zal in veel gevallen sprake zijn van een totaalpakket, waarvan de financiering en de aandelenoverdracht onderdeel uitmaken, zodat de koopprijs van de aandelen niet los kan worden gezien van de financiering.
In dergelijke situaties is het meestal zo dat de onderneming zonder de reddingsfinanciering eerder failliet zou zijn gegaan, met als gevolg dat de aandelen op dat moment ook zonder waarde zouden zijn. Daarom hebben de geldverstrekkers ook voldoende belang bij overdracht van een deel van de aandelen.

Wilt u meer weten over reddingsfinanciering in ruil voor een belang in uw onderneming? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat Onderneming & Recht, nieuws 2013/742, ECLI:NL:RBMNE:2013:5230