Eigenaar appartement moet besluit VVE respecteren

Printvriendelijke versie

Bij splitsing van een gebouw in appartementsrechten ontstaat er automatisch (‘van rechtswege’) een Vereniging van Eigenaars (VVE). Alle eigenaren van een appartement in het gebouw zijn verplicht lid van de VVE. De VVE voert het beheer over de gemeenschappelijke zaken in en om het gebouw en ziet toe dat de regels zoals vastgesteld in het splitsingsreglement en het eventuele huishoudelijk reglement door de appartementseigenaren worden nageleefd.

De VVE vergadert meestal een of tweemaal per jaar. In die vergaderingen worden besluiten genomen die bindend zijn voor alle appartementseigenaren. Zo kan bijvoorbeeld een besluit worden genomen over de hoogte van de maandelijkse bijdrage van de appartementseigenaren in de stookkosten (als er bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van stadsverwarming). Alle appartementseigenaren zijn door een besluit van de VVE gehouden om deze bijdrage maandelijks te voldoen. Een appartementseigenaar kan een dergelijk besluit niet negeren door deze bijdrage niet te betalen. Hij zal dan worden geconfronteerd met eventuele aanmaningskosten en mogelijk met een boete.

Moet een appartementseigenaar die het niet eens is met de vastgestelde bijdrage dit besluit toch respecteren, of zijn er mogelijkheden om hier onder uit te komen?

Eigenaren die het niet eens zijn met een democratisch genomen besluit in de vergadering kunnen aan de kantonrechter gemotiveerd verzoeken om vernietiging van dit besluit.
Dit verzoek moet echter wel binnen één maand nadat de eigenaar kennis heeft kunnen nemen van het besluit bij de kantonrechter worden ingediend. Laat de eigenaar deze termijn verlopen dan is hij gebonden aan de besluitvorming binnen de VVE.

Bent u het niet eens met een besluit van de VVE en wilt u weten welke wegen nog bewandeld kunnen worden? Maak dan zo spoedig mogelijk een afspraak met ons kantoor. Wij kunnen u van deskundig advies voorzien.

Bron: Rechtbank Den Haag 8 mei 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:CA0210