Investering door huurder valt niet in faillissement

Printvriendelijke versie

Bij faillissement van een onderneming zal de curator (een door de rechtbank benoemd persoon om het faillissement af te wikkelen) zo spoedig mogelijk overgaan tot het vaststellen van de omvang van de failliete boedel. De curator zal immers in het belang van de schuldeisers alles in het werk moeten stellen om een zo hoog mogelijke opbrengst uit de failliete boedel te behalen.

Welke zaken tot de failliete boedel behoren is niet altijd even gemakkelijk vast te stellen. Dat bleek in een zaak voor de Rechtbank Zeeland-West Brabant in mei van dit jaar. Een ondernemer huurt een bedrijfspand en laat daarin een installatie bouwen voor een autowasstraat. Omdat hij de huur niet betaalt en ook de factuur van de leverancier van de wasstraatinstallatie niet voldoet, wordt hij failliet verklaard. De verhuurder van het bedrijfspand is van oordeel dat de wasstraatinstallatie bestanddeel is geworden van zijn bedrijfspand en dus niet tot de failliete boedel behoort.

De rechtbank geeft de verhuurder gelijk. Het Burgerlijk Wetboek is volgens de rechter hierin duidelijk. Hierin is bepaald dat wat volgens de heersende mening onderdeel uitmaakt van de hoofdzaak (het bedrijfspand), een bestanddeel is van die zaak. Volgens de rechtbank zijn de investeringen in het bedrijfspand omvangrijk en hebben ze als enig doel de uitoefening van een autowasstraat. Hierdoor zijn het bedrijfspand en de installatie specifiek op elkaar afgestemd. Bij verwijdering van de installatie zou een onvolledig bedrijfspand overblijven. Daardoor kan het geen dienst meer doen als bedrijfshal of loods. Bovendien was het niet de bedoeling dat de installatie een tijdelijk karakter zou hebben.

Bent u van plan een bedrijfspand te huren en daarin forse investeringen aan te brengen? Laat u dan vooraf deskundig informeren over de juridische gevolgen. Voorkomen is beter dan genezen. Bel of mail ons gerust voor een afspraak.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22 mei 2013, ECLI:NL:RBZWB:2013:CA1252