Publicatieplicht ANBI’s gaat 1 januari 2014 in

Printvriendelijke versie

De regelgeving over algemeen nut beogende instellingen (ANBI) – bijvoorbeeld goede doelen – is sinds de invoering vrijwel continu in beweging. Dat is de ook de komende jaren nog niet voorbij. Bent u als bestuurder betrokken bij een dergelijke stichting of vereniging, dan is het noodzakelijk om aan de ANBI-voorwaarden te blijven voldoen. Immers, als u de ANBI-status verliest, verliest u ook belangrijke fiscale voordelen voor de schenk- en erfbelasting. Vanaf 1 januari 2014 moet u diverse gegevens via Internet publiceren. Welke zijn dat?

Op 1 januari 2014 – voor kerkgenootschappen op 1 januari 2016 – treedt de wettelijke verplichting in werking om bepaalde gegevens te publiceren via het internet. Er wordt van ANBI’s verwacht dat zij de gegevens op hun eigen website plaatsen. Als uw instelling geen eigen website heeft, mag u ook gebruik maken van bijvoorbeeld een gemeenschappelijke website van uw brancheorganisatie.
De verplichting die op 1 januari 2014 ingaat, behelst de volgende gegevens:
• naam van de instelling
• contactgegevens
• RSIN / fiscaal nummer; de Belastingdienst maakt per 1 januari 2014 op haar website het RSIN / fiscaal nummer en het internetadres van iedere ANBI bekend
• doelstelling
• beleidsplan
• bestuurssamenstelling
• namen van bestuursleden
• beloningsbeleid
• verslag van de uitgeoefende activiteiten
• financiële verantwoording, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar.

Als u van mening bent dat publicatie van bepaalde gegevens de veiligheid van bestuurders of hun familieleden in gevaar brengt, dan kunt u de belastinginspecteur om ontheffing vragen van publicatie van de namen van de bestuursleden.

Blijft u in gebreke om de verplichte informatie op Internet te plaatsen, dan kan dat u uw ANBI-status kosten. Let ook op de al anderhalf jaar geldende verplichting dat bij de eerstvolgende statutenwijziging de bepaling over de bestemming van het liquidatiesaldo zodanig wordt aangepast, dat het liquidatiesaldo wordt bestemd ten behoeve van een ANBI of een soortgelijke buitenlandse instelling. Als u niet aan deze verplichting voldoet bent u ook uw ANBI-status kwijt. Tot anderhalf jaar geleden kon in de statuten het liquidatiesaldo ten behoeve van het algemeen nut worden bestemd, dat is dus niet meer zo.

Om uw ANBI-status te behouden moet ook u ook blijven voldoen aan de grenzen die aan de beloning van bestuurders en leden van de raad van toezicht zijn gesteld. Die moet in ‘redelijke’ verhouding tot de bestedingen staan en aan integriteitseisen en administratieve verplichtingen voldoen.

Wilt u meer weten over de vereisten om uw ANBI-status te behouden? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Nieuwsbrief Flynth 15 november 2013