Ontruiming bedrijfspand na termijn van 22 jaar huur

Printvriendelijke versie

Verhuur van bedrijfsruimte vindt vaak voor langere perioden plaats. Hoofdregel is dat de huurtermijn voor 5 jaar geldt. Na afloop wordt deze periode met nog eens 5 jaar verlengd. Als na afloop van de tweede periode de huur niet tijdig is opgezegd, loopt de huur voor onbepaalde tijd door. Opzegging van de huur kan dan jaarlijks plaatsvinden.

De verhuurder heeft er belang bij dat de bedrijfsruimte zoveel mogelijk rendement oplevert. Als de verhuurder een nieuwe huurder heeft gevonden die bereid is na aanpassing en uitbreiding van het bedrijfspand veel meer huur te gaan betalen dan de huidige huurder, zal de verhuurder de huur wel tijdig moeten opzeggen. De huidige huurder zal zich hier over het algemeen tegen willen verzetten.

Een dergelijke zaak werd door het Gerechtshof Amsterdam in 2010 behandeld. Aan de huurder die al meer dan 22 jaar het bedrijfspand huurde werd de huur opgezegd. Het gerechtshof oordeelde in deze zaak dat de belangen van de verhuurder bij beëindiging van de huur zwaarder wegen dan die bij voortzetting van de huur door de huidige huurder. Volgens het gerechtshof heeft de huurder zijn investeringen in het pand – gelet op de lange duur van de huur – al ruimschoots terug verdiend. Bovendien zal het voor de huurder niet zo moeilijk zijn vervangende bedrijfsruimte op een goede locatie te huren. Voortzetting van de huurovereenkomst zal ten koste gaan van het rendement dat de verhuurder kan verwezenlijken. Opzegging van de huurovereenkomst kan dan ook niet worden gekwalificeerd als een ingrijpende en ongerechtvaardigde maatregel. Het gerechtshof bepaalt vervolgens een datum waarop de huurovereenkomst eindigt en het pand moet zijn ontruimd.

Wilt u weten welke juridische gevolgen zijn verbonden aan huuropzegging? Wij kunnen u van deskundig advies voorzien.

Bron: Gerechtshof Amsterdam 16 februari 2010, LJN BO2432