Genoeg overhouden voor de legaten?

Printvriendelijke versie

Wist u dat de erfgenamen verplicht zijn om de legaten in een testament uit te betalen? Soms is de nalatenschap niet meer zo omvangrijk als gedacht bij het maken van het testament. Er blijft dan na uitbetaling van de legaten nauwelijks wat over voor de erfgenamen.

Het is natuurlijk niet de bedoeling om uw besteding tijdens leven aan te passen, zodat u ‘genoeg overhoudt’ voor de mensen of instellingen die u in uw testament een legaat heeft gegeven. Toch zijn er veel mensen die van dit dilemma wakker liggen.

Omdat niemand kan voorspellen wat de omvang van zijn vermogen is bij overlijden, wordt vaak een praktische oplossing gehanteerd in testamenten. Wilt u bijvoorbeeld uw broer en zuster erfgenaam maken, en uw neven en nichten allemaal een legaat geven? Dan is het een mogelijkheid om de neven en nichten samen een breukdeel, bijvoorbeeld de helft, van uw nalatenschap te geven. Wat uw vermogen dan ook is op het moment van uw overlijden, uw broer en zuster krijgen als erfgenaam altijd de andere helft.

U kunt de neven en nichten ook ieder een percentage van uw nalatenschap geven. Als uw nalatenschap bij overlijden klein is zullen de legaten ook verhoudingsgewijs kleiner zijn. Is de nalatenschap echter groter geworden dan zijn de legaten ook groter. Om te voorkomen dat de legaten voor de neven en nichten te groot worden, kunt u een maximum aangeven. Bijvoorbeeld: een legaat van 5% van uw nalatenschap met een maximum van € 5000.

Hebt u legaten met vaste bedragen in uw testament staan? Als u overweegt dit aan te passen zijn wij u graag van dienst met een deskundig advies.