Schadevergoeding wegens ondervloerse lekkage

Printvriendelijke versie

Bij aankoop van een woning mag de koper verwachten dat de woning de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen. Om met succes een beroep te kunnen doen op het feit dat de woning door een gebrek niet voldoet aan de verwachtingen van de koper, doet de koper er verstandig aan kort na de constatering hiervan de verkoper schriftelijk in kennis te stellen en ook aan te geven wat de koper in dit geval verwacht van de verkoper.

In het Burgerlijk Wetboek worden bijzondere regels gegeven met betrekking tot wat de koper op grond van de koopovereenkomst mag verwachten. Van belang daarbij is onder meer wat de verkoper over de toestand van de woning heeft verteld. Als ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst de koper op de hoogte is gesteld van de eventuele aanwezige gebreken, kan koper zich niet beroepen op het feit dat de woning niet beantwoordt aan de verwachtingen.

In een zaak voor het Hof Arnhem-Leeuwarden in juli 2013 vorderde de koper een schadevergoeding van de verkoper, aangezien hij twee weken na de eigendomsoverdracht ontdekte dat er sprake was van een lekkende waterleiding onder de vloer. Koper vorderde een vergoeding voor de kosten van het herstel van de fundering en de houten vloer.

Nadat in eerste instantie de rechtbank de vordering van koper had afgewezen, oordeelde het gerechtshof in hoger beroep dat de lekkage voldoende in de weg heeft gestaan bij het normaal gebruik van de woning als woonhuis. Bij aankoop van de woning was de lekkage niet zichtbaar. Alleen door de vloer open te breken was constatering hiervan mogelijk geweest, iets wat de koper niet heeft gedaan. De koper is slechts afgegaan op de mededeling van de verkoper dat de vloer licht verzakt is als gevolg van het weghalen van een tussenmuur. Daarmee komt het gerechtshof tot de conclusie dat de lekkage voor de koper niet kenbaar was en verkoper de schade moet vergoeden, behalve als de verkoper kan bewijzen dat de lekkage niet in de weg heeft gestaan aan het normaal gebruik van de woning als woonhuis.

Wilt u weten welke rechten en plichten er rusten voor u als verkoper of koper bij verkoop en aankoop van een woning? Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak met ons notariskantoor. Wij zijn u graag van dienst.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 juli 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:5157