Opvolgende verhuurder gebonden aan afspraken vorige verhuurder

Printvriendelijke versie

Een huurovereenkomst blijft in stand ook als er een wisseling komt van verhuurder. Dat kan het geval zijn als de huidige verhuurder/eigenaar de woning aan een ander in eigendom overdraagt. De wet is hierin duidelijk: koop breekt geen huur.

De huurder wordt in dit geval alleen geconfronteerd met een nieuwe verhuurder, maar de voorwaarden waaronder de huurovereenkomst met de vorige verhuurder is gesloten blijven in stand. Ontbinding van de huurovereenkomst of aanpassing van de huurprijs kan alleen onder bepaalde voorwaarden plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat de huurprijs niet in overeenstemming is met het puntenstelsel van de Huurprijzenwet woonruimte. Maar ook de overige voorwaarden van het huurcontract kunnen van belang zijn om te bepalen of ontbinding van de huurovereenkomst of aanpassing van de huurprijs gerechtvaardigd is.

Dat bleek in een zaak voor het Hof Amsterdam in november 2010. De eigenaar van een appartementswoning verhuurt deze aan zijn maƮtresse tegen een zeer lage huurprijs. In het huurcontract was verder bepaald dat zowel de eigenaar van de appartementswoning als zijn rechtsopvolgers (de opvolgende eigenaren) geen aanpassing van de huurprijs mochten vragen als deze niet in overeenstemming is met de Huurprijzenwet woonruimte. Na overlijden van de verhuurder wordt zijn dochter als erfgenaam eigenaresse van de appartementswoning. Aangezien zij door de lage huur niet meer in staat is de exploitatiekosten van het appartement te voldoen, vordert zij ontbinding van de huurovereenkomst en, als dat niet mogelijk is, verhoging van de huurprijs. Volgens de nieuwe eigenaresse was het verlies op de exploitatiekosten bij het aangaan van de huurovereenkomst niet voorzienbaar en is ontbinding van de overeenkomst of aanpassing gerechtvaardigd.

Het gerechtshof is van oordeel dat de huurovereenkomst destijds door haar vader weloverwogen is aangegaan. De gunstige voorwaarden van het contract zijn overeengekomen om er voor te zorgen dat zijn maƮtresse tot haar overlijden in de woning kon blijven wonen. Dat is ook de reden dat haar vader zijn rechtsopvolgers wilde binden aan deze voorwaarden. Naar het oordeel van het gerechtshof is geen sprake van onvoorziene omstandigheden en van schending van het eigendomsrecht. De vordering wordt dan ook afgewezen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak met ons notariskantoor. Wij zijn u graag van dienst.

Bron: Gerechtshof Amsterdam 9 november 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BO5013