Ook bedoelingen en overwegingen relevant bij huwelijkse voorwaarden

Printvriendelijke versie

In huwelijkse voorwaarden wordt ook wel de afspraak vastgelegd dat het echtelijke huis alleen kan worden verkocht als beide partners daarvoor toestemming geven. In een echtscheidingsprocedure kan deze afspraak desondanks tot meningsverschillen leiden. Bijvoorbeeld in de situatie waarin u door uw partner de toegang tot het huis is ontzegd en uw partner vervolgens het huis heeft verkocht. Wat zijn dan uw rechten?

Er is veel voor te zeggen dat noch de betreffende afspraak in de huwelijkse voorwaarden, noch de wettelijke bepalingen over de vereiste toestemming bij verkoop van de woning in die situatie van toepassing is. U woont immers niet meer bij elkaar ten tijde van de verkoop van de woning. Dat is ook aan de orde als de afspraak behelst dat toestemming nodig is voor verkoop van het huis ná de formele echtscheiding. Vanuit die redenering is uw toestemming niet vereist.
Er is ook iets te zeggen voor de tegengestelde redenering dat u weliswaar niet meer in het huis woonde, maar dat u die situatie niet heeft opgezocht en dat uw partner u de toegang heeft ontzegd. Op basis van die redenering zou u kunnen concluderen dat uw toestemming wel vereist is.

Feit is dat u ten tijde van de verkoop niet meer in het huis woonde. De vraag is nu of dat feit er toe leidt dat voor de verkoop van het huis uw toestemming niet vereist is. In de wet staat dat onder het begrip ‘wonen’ wordt verstaan het hebben van de woonplaats. Vervolgens staat in de wet dat de woonplaats van iemand zich bevindt waar hij woont of – als dat niet duidelijk of bekend is – waar hij daadwerkelijk verblijft.
De feiten spreken tegen dat u ten tijde van de verkoop daadwerkelijk uw woonplaats had in de echtelijke woning. Daarmee staat ook vast dat uw toestemming niet vereist is.

Het zal nooit uw bedoeling geweest zijn om in deze situatie te geraken. Echter, u kunt niet tot achter de komma alle mogelijke scenario’s in huwelijkse voorwaarden vastleggen. Wat wel kan is in gesprekken en briefwisselingen – onder meer met het notariskantoor – uw bedoelingen duidelijk weergeven. Daarmee kunt u problemen zoals hier omschreven, voorkomen.

Wilt u meer weten over huwelijkse voorwaarden en bepalingen rond echtscheidingen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat Personen- en familierecht, nieuws 2013/560, ECLI:NL:GHARL:2013:8333