Aansprakelijkheid voor door vennootschap bekrachtigde rechtshandelingen

Printvriendelijke versie

Onbetaalde rekeningen zijn van alledag. Soms komt het verschuldigde bedrag met vertraging binnen, of moet er een incassobureau of deurwaarder aan te pas komen. Soms komt het geld helemaal niet vanwege faillissement van de opdrachtgever. Wat nu als u een opdracht hebt uitgevoerd voor een persoon die het bedrijf waarvoor de werkzaamheden zijn verricht zal gaan exploiteren, maar waarvan het bedrijf nog niet is opgericht?

Als de later opgerichte vennootschap vervolgens failliet gaat en u nog steeds geen geld hebt ontvangen, rijst de vraag wie u aansprakelijk kunt stellen. In elk geval moet vaststaan er dat tussen de vennootschap in oprichting en u een overeenkomst is en dat de opdrachtgever het bedrijf exploiteerde om dat uiteindelijk in eigendom te verkrijgen. In dat geval is er sprake van een rechtstreeks economisch belang van de vennootschap bij het door u verrichte werk. Het bestaan van een overeenkomst mag u ook afleiden uit bijvoorbeeld het feit dat de opdrachtgever een deel van de rekeningen wel heeft betaald. Dat kan ook blijken als namens de vennootschap in oprichting met u is gecorrespondeerd en onderhandeld over onderwerpen die verband houden met het uitgevoerde werk.

Als de rechter op grond daarvan concludeert dat er tussen de vennootschap en u een overeenkomst tot stand is gekomen, betekent dat automatisch dat de vennootschap uw vordering moet betalen. Bij faillissement van de bv wordt de opdrachtgever in zijn hoedanigheid van feitelijk bestuurder aansprakelijk voor de onbetaald gebleven rekeningen. Die aansprakelijkheid wordt nog versterkt als de uiteindelijk opgerichte vennootschap de rechtshandelingen – zijnde de opdrachten – uit de oprichtingsfase heeft bekrachtigd. De aansprakelijkheid wordt ook versterkt als de vennootschap binnen een jaar na oprichting is gefailleerd. Op basis van deze korte termijn mag de rechter uitgaan van bewijsvermoeden dat de bestuurder/opdrachtgever wist of behoorde te weten dat de vennootschap niet zou kunnen voldoen aan de overeenkomst.

Wilt u meer weten over aansprakelijkheid van ondernemingen en bestuurders van ondernemingen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat Ondernemingspraktijk, nieuws 2013/589, ECLI:NL:RBROT:2013:9191