Waarborgmaatschappij vordert terugbetaling garantiebedrag

Printvriendelijke versie

Bij aankoop van een woning wordt door de koper meestal een financieringsvoorbehoud gemaakt. Er is immers nog geen zekerheid over het verkrijgen van een hypothecaire financiering. Om de verkoper enige zekerheid te bieden wordt aan de koper meestal de verplichting opgelegd een bankgarantie af te geven zodra zekerheid is verkregen over het verkrijgen van de vereiste financiering. Komt de koper zijn verplichtingen niet na dan kan de verkoper overgaan tot het innen van het bedrag van de bankgarantie.

Het afgeven van een bankgarantie is geen lichtzinnige zaak en kan verstrekkende gevolgen hebben. In een zaak voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in juli van dit jaar werd geoordeeld dat de koper het bedrag van de verstrekte garantie moest terugbetalen aan de waarborgmaatschappij. Wat was het geval? De koper van een woning liet zich voor het verkrijgen van een hypothecaire financiering adviseren door een hypotheekadviseur. Nadat de koper een door de bank uitgebrachte offerte had geaccepteerd, is op advies van de koper op briefpapier van de hypotheekadviseur een garantie aangevraagd bij de Nationale Borg-Maatschappij (NBM). De NBM betaalt vervolgens de waarborgsom aan de notaris ten behoeve van de verkoper. Door acceptatie van de hypotheekofferte was de koper gehouden mee te werken aan een controle-onderzoek door de bank. Dat weigert de koper, waarna de bank besluit alsnog af te zien van het verstrekken van een financiering.

Zodra blijkt dat de koper zijn verplichtingen niet kan nakomen (door het ontbreken van een financiering) ontbindt de verkoper de koopovereenkomst. De door verkoper al ontvangen waarborgsom vervalt daardoor definitief aan verkoper. De NBM vordert vervolgens terugbetaling door de koper van de door NBM betaalde waarborgsom aan verkoper. De koper is van oordeel dat juist is afgesproken dat de waarborgsom zou worden betaald zodra de bank definitief zou hebben toegezegd een hypotheek te verstrekken. Volgens de koper is er dus geen sprake van een borgstelling en zou dat wel het geval zijn dan is de hypotheekadviseur de aanvrager.

Het gerechtshof oordeelt dat tussenpersonen zoals hypotheekadviseurs worden gezien als vertegenwoordigers van de koper en niet van de bank. Niet is gebleken dat met de NBM een afspraak was gemaakt over het tijdstip van uitbetaling van de waarborgsom. Ook al zou een dergelijke afspraak hebben bestaan dan is de koper verantwoordelijk voor de uitbetaling van de waarborgsom en zal hij ook de gevolgen daarvan moeten dragen.

Wilt u meer informatie over de juridische gevolgen van het verstrekken van een garantie bij aankoop van een woning? Maak dan vrijblijvend een afspraak met ons notariskantoor. Wij zijn u graag van dienst.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23 juli 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:5358