Beslaglegging niet altijd zinvol

Printvriendelijke versie

Als betaling van een vordering uitblijft na diverse aanmaningen en ingebrekestelling van de schuldenaar kan een schuldeiser besluiten beslag te leggen op bijvoorbeeld de woning van de schuldenaar. Door beslag te leggen is de schuldeiser bevoegd de woning in het openbaar te verkopen om hiermee de openstaande schuld in te lossen. Vaak is er al een hypotheek afgesloten op de woning. In dat geval moet de beslaglegger zijn voorgenomen openbare verkoop melden aan de bank, die dan in de gelegenheid wordt gesteld de openbare verkoop over te nemen.

Dat het niet in alle gevallen verstandig is om beslag te leggen bleek in een zaak voor de Rechtbank Den Haag in oktober van dit jaar. Op de woning van een schuldenaar rust een hypotheek van de bank en tevens een beslag van een andere schuldeiser. De bank wil de openbare verkoop niet overnemen en wil eerst proberen om de woning onderhands te verkopen. Dat lukt, zelfs voor een bedrag dat hoger was dan de vrije verkoopwaarde volgens het taxatierapport. De bank gaat vervolgens akkoord met de verkoop en verklaart verder na aflossing van de hypotheekschuld het hypotheekrecht te zullen doorhalen. Echter de verkoopopbrengst is onvoldoende om ook de vordering van de beslaglegger te voldoen. De beslaglegger weigert het beslag er af te halen, waarop de bank aan de rechter verzoekt de beslaglegger te veroordelen tot opheffing van het beslag.

De Voorzieningenrechter (de rechter in kort geding zaken) denkt niet dat het aannemelijk is dat de woning in korte tijd meer zal opbrengen dan de huidige verkoopopbrengst. Gezien de hoogte van de hypotheekschuld zal de beslaglegger nooit uit de verkoopopbrengst kunnen worden terugbetaald. Volgens de rechter heeft de beslaglegger geen belang bij handhaving van het beslag en heft daarom het beslag op. Een vervelende bijkomstigheid is dat de beslaglegger ook nog wordt veroordeeld in de betaling van de kosten van de al opgestarte veiling.

Wilt u informatie over de juridische mogelijkheden om uw onbetaalde vordering te innen? Maak dan vrijblijvend een afspraak met ons notariskantoor. Wij zijn u graag van dienst.

Bron: Rechtbank Den Haag, 4 oktober 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:16517