In 2013 nog belastingvrij schenken?

Printvriendelijke versie

Het einde van het jaar stemt op vele manieren tot nadenken. Terugkijken op het oude jaar of plannen maken voor het nieuwe jaar. Ook worden er vaak nog wat rekensommen gemaakt. Bijvoorbeeld om te berekenen of het verstandig is nog dit jaar een aanschaf te doen, bijvoorbeeld omdat de aanschaf dan nog als aftrekpost kan worden meegenomen voor de belastingen.

Veel mensen denken er aan het eind van het jaar wel eens over om een kind of andere dierbare nog een mooi bedrag te geven. Omdat de decembermaand toch al zo duur is of gewoon om te verwennen. De vraag is dan altijd, tot welk bedrag de schenking vrijgesteld is van belasting?

Ieder kalenderjaar kunt u kinderen een bedrag vrij van belasting schenken. Voor 2013 is dat €5141 per kind. Dit kunt u gewoon op hun rekening overmaken en het kind hoeft daarvan ook geen aangifte voor schenkbelasting te doen. Overigens mag u het vrijgestelde bedrag voor kinderen tussen de 18 en de 40 jaar eenmalig ophogen tot € 24.676. Ophoging mag zelfs tot € 51.407 als het kind de schenking gebruikt voor aankoop van een eigen woning of het volgen van een kostbare studie. Bij deze hogere bedragen moet overigens wel aangifte worden gedaan.

Nieuw is de tijdelijke regeling om de woningmarkt te stimuleren. U mag niet alleen aan uw kinderen, maar aan iedereen, dus ook aan derden waarmee u geen familieband heeft, een bedrag van € 100.000 schenken als dit aantoonbaar wordt aangewend ten behoeve van de eigen woning.

Wilt u schenken zonder dat er door de belastingdienst voorwaarden zijn gesteld aan de besteding, dan geldt voor kleinkinderen of achterkleinkinderen een vrijgesteld bedrag van €2057 per kind. Ditzelfde bedrag kunt u schenken aan broers, zusters, nichtjes en neefjes, buren of vrienden. Schenkingen aan goededoelorganisaties, met een zogenaamde ANBI-status, zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting.

Als u meer wilt schenken dan de vrijgestelde bedragen, is het meerdere belast met schenkbelasting.
De echtgenoot, partner of kinderen betalen 10% over het verkregen bedrag tot en met €118.254 en daarboven 20%. Voor kleinkinderen geldt een hoger tarief, namelijk 18% over het verkregen bedrag tot en met € 118.254 en daarboven 36%. Voor alle anderen geldt dat zij 30% betalen over het verkregen bedrag tot en met € 118.254 en daarboven 40%.

Bij grote vermogens is het soms een overweging om jaarlijks meer dan het vrijgestelde bedrag aan de kinderen te schenken. Daarover betalen de kinderen dan nu bij de schenking wel 10%, maar deze jaarlijkse schenkingen verkleinen uw nalatenschap zodat het bedrag waarover de kinderen bij uw overlijden uiteindelijk erfbelasting betalen, zo min mogelijk in de 20%-schijf valt.

Hebt u vragen over de voorwaarden van de belastingdienst bij schenking of wilt u eens praten over een schenkingsplan? Maak dit jaar nog een afspraak. Wij zetten de mogelijkheden graag voor u op een rijtje!