Samenwonen ex-partner niet voldoende voor ontkomen aan alimentatieverplichting

Printvriendelijke versie

Wanneer eindigt het recht op partneralimentatie? Dat is een vraag die veel alimentatieplichtigen bezig houdt. Vooral het feit dat de ex-partner is gaan samenwonen, is een reden om de verplichting te bestrijden. Echter, dat treft niet zo gauw doel. Er is meer nodig dan de enkele vaststelling dat er mogelijk sprake is van samenwoning. Het gaat ook om begrippen als ‘wederzijdse verzorging’ en ‘gemeenschappelijke huishouding’.

Een veel voorkomend verschil van mening is dat bijvoorbeeld de ene partner geen alimentatie wil gaan betalen omdat zijn ex-partner al samenwoont met een nieuwe partner, terwijl de andere partner stelt dat zij op een ander woonadres staat ingeschreven.
De wet bepaalt dat geen partneralimentatie hoeft te worden betaald als de ex-partner inmiddels samenwoont met een ander, op een manier die vergelijkbaar is met het huwelijk. Van dat laatste – samenwonen op een met het huwelijk vergelijkbare manier – is pas sprake als voldaan is aan een aantal belangrijke voorwaarden. Er moet namelijk sprake zijn van:
1. een affectieve relatie
2. een duurzame relatie
3. het wederzijds verzorgen van elkaar
4. samenwoning
5. het voeren van een gemeenschappelijke huishouding

De wet maakt het er niet gemakkelijker op voor de alimentatieplichtige met de bepaling dat niet te snel mag worden aangenomen dat aan deze eisen is voldaan en er om die reden geen alimentatieplicht zou zijn. Het gaat immers om de verplichting om levensonderhoud aan de ex-partner te verschaffen.

De bewering dat de ex-partner slechts voor de vorm staat ingeschreven op een ander adres zet geen zoden aan de dijk. Dat doet ook niet het nauwkeurig aangeven vanaf welke datum er wordt samengewoond. Ook als daar nog bijkomt dat de ex-partner ten tijde van het huwelijk leven heeft geschonken aan een kind dat niet de alimentatiebetaler als vader heeft.
Hoewel dat allemaal mogelijk leidt tot een sterk vermoeden van samenwoning (en daarmee een voorzichtig bewijs), is dat op zich nog geen reden om af te zien van de alimentatieplicht. Daarvoor moet dat vermoeden met voldoende argumenten worden gestaafd. Vooral moet met vrij grote mate van zekerheid kunnen worden aangetoond dat er sprake is van wederzijdse verzorging en een gemeenschappelijke huishouding.

Wilt u meer weten over uw rechten en plichten na echtscheiding? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat Personen- en familierecht 2013/582, ECLI:NL:HR:2013:1246