Boedelbeschrijving geeft zekerheid

Printvriendelijke versie

Het verliezen van een dierbare geeft behalve emotionele zorgen vaak ook een administratieve nasleep. Veel mensen zijn dan ook blij als alle zaken zijn afgehandeld. Vaak is er daarna dan pas plaats voor rouw. In dat licht bezien staat het maken van een zogenaamde boedelbeschrijving dan ook niet hoog op de prioriteitenlijst.

Een boedelbeschrijving vermeldt de bezittingen van de overledene op het moment van overlijden, maar ook welke schulden er waren. Vervolgens wordt berekend wat het aandeel van elke erfgenaam in de nalatenschap is. Daarna wordt het erfdeel meestal uitbetaald.

Als er sprake is van een achterblijvende partner en kinderen is het gebruikelijk dat de erfdelen van de kinderen niet direct worden uitbetaald, maar onder de hoede van de langstlevende blijven. Maar stel dat de langstlevende een nieuwe relatie aangaat en misschien zelfs nog meer kinderen krijgt. De kinderen moeten dan, als de langstlevende ook overlijdt, aantonen aan hun stiefouder en stiefbroers en zusters, welk deel zij nog tegoed hebben uit de tijd dat hun eerste ouder overleed.

Zijn de erfdelen nooit vastgesteld? Dan moeten de kinderen wel eens jaren terug in de tijd om administratie uit te zoeken. Soms is het dan niet meer mogelijk om vast te stellen wat het bezit van de ouders destijds was. De kinderen zullen dan genoegen moeten nemen met een schatting of – als er ruzie komt met de stieffamilie – er misschien helemaal niet in slagen om hun erfdeel nog op te vorderen. Zeker als ze ook nog recht hadden op rente over alle jaren, kan dit een ernstige tegenvaller zijn. Een tegenvaller die voorkomen had kunnen worden door bij het overlijden van de eerste ouder een boedelbeschrijving te laten maken bij de notaris.

Hebt u behoefte aan vastlegging van een afgewikkelde nalatenschap? Het is eenvoudiger dan u denkt. We helpen u er graag mee.

Bron: Notamail 2014/9