Inschrijvingsdatum echtscheiding bepalend voor omvang goederengemeenschap

Printvriendelijke versie

De dag waarop een echtscheiding wordt ingeschreven bij de burgerlijke stand is het moment waarop de inhoud en de omvang van de zogenaamde huwelijksgoederengemeenschap wordt vastgesteld. Die gemeenschap bestaat uit alle bezittingen en schulden die van beide partners gezamenlijk zijn. Van die datum kan niet worden afgeweken, ook niet als handhaving daarvan onredelijk en onbillijk zou blijken te zijn.

De Hoge Raad heeft dit beginsel nog eens bevestigd in een zaak waarin een vrouw willens en wetens de inschrijving van de echtscheiding heeft vertraagd, terwijl zij zelf de rechtbank had gevraagd de echtscheiding uit te spreken. Zij veroorzaakte de vertraging door hoger beroep in te stellen tegen de echtscheidingsbeschikking, wetende dat het beroep op voorhand zou worden verworpen. Door haar handelen kon de echtscheidingsbeschikking pas maanden later worden ingeschreven bij de burgerlijke stand. Daardoor zou alle door de man aan de bezittingen toegevoegde waarde – bijvoorbeeld nieuwe aandelen – en vermindering van schulden ook nog in de gemeenschap vallen.

Er valt wat voor te zeggen dat het onredelijk en onbillijk ten opzichte van de man is als de peildatum voor het bepalen van de inhoud en de omvang van de bezittingen en schulden op de wettelijk voorgeschreven datum valt, namelijk de inschrijvingsdatum. Door toedoen van de vrouw is immers onnodige vertraging ontstaan en kan zij profiteren van latere waardetoevoeging die vervolgens ook in tweeën moet worden verdeeld.
De Hoge Raad volgt de letter van de wet. Die bepaalt dat bij echtscheiding het tijdstip van ontbinding van de gemeenschap het tijdstip is waarop de echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven bij de burgerlijke stand. Het tijdstip van inschrijving is het moment waarop de waarde van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden wordt vastgesteld. Redelijkheid en billijkheid doen daar niets aan af.

Wilt u meer weten over de bezittingen en schulden die als gemeenschappelijk worden aangemerkt, de verdeling daarvan en de geldende peildatum? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat Personen- en familierecht, nieuws 2014/13, ECLI:NL:HR:2013:2050