Toch beroep op dwaling na finale kwijting

Printvriendelijke versie

Als na aankoop van een onroerende zaak een geschil ontstaat tussen partijen en partijen vervolgens tot een voor beiden aanvaardbare oplossing komen, worden de afspraken vaak vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Als echter later blijkt dat één van partijen zich niet houdt aan de afspraken, dan wel informatie heeft achtergehouden die van invloed zou zijn geweest op de gemaakte afspraken, kan de nalatige partij toch aansprakelijk worden gesteld op grond van dwaling.

Dit bleek het geval te zijn in een zaak die in september 2013 door het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch werd behandeld. Bij bezichtiging van een te koop staande woning blijkt er water in de kelder te staan. Desondanks is de belangstellende bereid deze te kopen mits er afspraken kunnen worden gemaakt over het oplossen van de vochtproblemen. Verkoper en koper komen in de koopovereenkomst overeen, dat de verkoper voor zijn rekening een gat in de kelder zal maken, waarna een dompelpomp wordt aangelegd om de vochtproblemen aan te pakken. Voorts wordt afgesproken dat deze werkzaamheden vóór de eigendomsoverdracht zullen worden verricht. Na levering van de woning blijken de vochtproblemen nog steeds niet te zijn verdwenen. Verkoper sluit met de koper een vaststellingsovereenkomst, waarbij aan koper de schade wordt vergoed tegen finale kwijting. Omdat de vochtproblemen echter aanhouden stelt koper de verkoper uiteindelijk aansprakelijk. Verkoper beroept zich op de overeenkomst, waarin hij heeft toegezegd de schade te voldoen tegen finale kwijting, dat wil zeggen: na ontvangst van de schadevergoeding kan verkoper niet verder aansprakelijk worden gesteld.

Het gerechtshof is van oordeel dat verkoper mogelijk opzettelijk informatie heeft achtergehouden, waardoor de koper op een dwaalspoor is gebracht. Naar het oordeel van het hof kan verkoper zich, door concrete informatie aan koper te onthouden, niet beroepen op de vaststellingsovereenkomst. Koper wordt in de gelegenheid gesteld om te bewijzen dat er sprake is van dwaling. Als koper hierin slaagt, kan verkoper alsnog aansprakelijk worden gesteld.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Maak dan een afspraak met ons notariskantoor. Wij kunnen u van een deskundig advies voorzien.

Bron: Gerechtshof Den Bosch, 10 september 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:4189