Minder waarborgen bij voogdij over uw kinderen

Printvriendelijke versie

Vanaf 1 april 2014 kunt u, als alternatief voor de tussenkomst van de notaris, zelf een voogd aanwijzen voor uw minderjarige kinderen. Als u daarvoor kiest, vervalt een aantal belangrijke waarborgen, zoals het controleren of de voogdijkeuze gebaseerd is op de vrije wil van beide ouders, het vaststellen van de identiteit van de ouders en een gedegen voorlichting over de mogelijkheden.

Volgens staatssecretaris Teeven is het voldoende om ouders door middel van online informatiebrochures voor te lichten over de verschillende mogelijkheden. Maar met alleen een brochure zult u nooit weten of dat wat u wilt ook daadwerkelijk gerealiseerd zal worden. Met een notariële voogdijregeling weet u dat wel.

De alternatieve regeling voorziet erin dat ouders een voogd kunnen aanwijzen via het gezagsregister bij de rechtbank. Dat is al de regel bij de aanvraag van gezamenlijk gezag over kinderen door ongehuwde en niet-geregistreerde ouders. De nieuwe regeling is – onder andere – het resultaat van de evaluatie van de in de afgelopen jaren ingevoerde Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap.

Alleen meerderjarigen die niet onder curatele staan en niet aan een geestelijke stoornis lijden, kunnen tot voogd worden benoemd. Als u geen voogd over uw minderjarige kinderen heeft benoemd, dan zal ingeval u komt te overlijden de rechter dat doen.
Alleen met een notariële voogdijregeling bent u zeker van uitvoering van uw wensen op de manier zoals u dat in gedachten had.

Wilt u meer weten over het regelen van voogdij? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: website KNB 18 december 2013