Grafrechten niet van erfgenaam

Printvriendelijke versie

Na overlijden is er vaak zoveel te regelen dat de grafrechten nogal eens over het hoofd worden gezien. Toch is het belangrijk om daar aandacht aan te besteden.

Een grafrecht is het recht van gebruik van een ruimte in een algemeen graf of het gebruik van een particulier graf, zodat iemand daar begraven kan worden. Met de betreffende begraafplaats wordt meestal een overeenkomst opgesteld waarin de afspraken worden vastgelegd.

Over het algemeen geldt de regel dat een grafrecht binnen een bepaalde tijd na overlijden, vaak zes maanden, op naam van één persoon moet worden gesteld, doorgaans zal dit één van de erfgenamen zijn. Als dat wordt vergeten kan het recht op het graf soms vervallen.

Zo werd een kleindochter onlangs verrast doordat de schoondochter van haar grootouders de grafrechten op haar eigen naam had laten zetten. Toen de kleindochter bezwaar indiende bleek dat na het overlijden van haar oma nooit een verzoek was ingediend om het graf op naam van één van de erfgenamen te stellen, waardoor het recht was overgegaan aan de gemeente. De gemeente heeft vervolgens het verzoek van de schoondochter goedgekeurd. De kleindochter had het nakijken.

Wilt u meer weten over mogelijke regelingen omtrent grafrechten eventueel in samenhang met een testament? Maak dan zeker eens een afspraak op ons kantoor.

Bron: Notamail 2014/20