Curatoren, bewindvoerders en mentoren moeten aan kwaliteitseisen voldoen

Printvriendelijke versie

Curatoren, bewindvoerders en mentoren die drie of meer personen onder hun hoede hebben moeten voortaan aan kwaliteitseisen voldoen. De wet waarin dat geregeld wordt is op 1 januari 2014 ingegaan, de regels voor kwaliteitseisen gaan per 1 april 2014 in. Voor enkele categorieën curatoren en bewindvoerders gelden vrijstellingen.

De kwaliteitseisen hebben betrekking op de bedrijfsvoering en scholing van de curator, bewindvoerder en mentor. Ze zijn ook van toepassing op de omgang met de cliënt. Ook moet er een klachtenregeling zijn en moeten curator, bewindvoerder en mentor regelingen hebben om belangenverstrengeling te voorkomen. Het besluit waarin de nieuwe eisen zijn gepubliceerd bevat ook de regeling over de controle op het voldoen aan de kwaliteitseisen.
Sommige categorieën curatoren en bewindvoerders zijn vrijgesteld. Dat geldt bijvoorbeeld voor notarissen, die vanuit hun ambt al geacht worden aan de eisen te voldoen. Naast natuurlijke personen kunnen ook rechtspersonen – bijvoorbeeld een stichting – tot curator of mentor worden benoemd.
In het openbare Centraal Curatele- en bewindregister bij de rechtbank staat wie onder curatele is gesteld. Ook mensen die onder bewind staan wegens verkwisting of problematische schulden, worden erin opgenomen, gegevens daarover kunt u vanaf 1 april 20014 raadplegen.

Sinds kort zijn er ook een kennisplatform en een website over dit onderwerp opgezet: www.goedvertegenwoordigd.nl. Daarmee wordt beoogd goede voorlichting geven en steun bieden over vertegenwoordiging door familieleden en naasten van mensen die de regie over hun leven niet zelf kunnen voeren of dreigen te verliezen.

Wilt u meer weten over curatele, bewindvoering of mentorschap? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: KNB 7/2/14