Wetsvoorstel afschaffing huisvestingsvergunning

Printvriendelijke versie

Door gemeenten worden vaak regels gesteld aan het gebruik van koop- en huurwoningen. Zo probeert een gemeente te voorkomen dat woningen worden gebruikt voor recreatieve doeleinden of geeft de gemeente bij de uitgifte van bouwkavels voorrang aan ouderen, starters of personen die een sociale – en/of economische binding hebben met de gemeente.

In tijden van schaarste op de woningmarkt was dit onder meer voor de gemeenten een middel om de eigen inwoners voorrang te verlenen bij aankoop of huur van een woning.

Om de doorstroom in de woningmarkt te stimuleren is door de regering een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend om de door gemeenten te stellen regels in te perken. Hiermee hoopt de regering te bereiken dat meer nieuwbouwprojecten door de bouwsector worden opgestart. De voorgestelde inperking geldt vooralsnog alleen voor koopwoningen. Aan de verdeling van huurwoningen kunnen gemeenten nog steeds voorwaarden stellen. Wel behouden de gemeenten de bevoegdheid bij koopwoningen een vergunningsplicht voor splitsing in appartementen, voor samenvoeging van woningen en onttrekking van de woning aan het gebruik als woning, in te stellen.

Wanneer dit wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer wordt behandeld is nog niet bekend.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Maak dan een afspraak met ons kantoor om de laatste stand van zaken met betrekking tot dit wetsvoorstel te vernemen.

Bron: Kamerstukken 32271, nr. 13, Tweede Kamer, Notamail 2014/26