Kortere partneralimentatie na scheiding in zicht

Printvriendelijke versie

De duur van de partneralimentatie staat op de tocht. De Tweede Kamer vindt in meerderheid dat deze kan worden ingekort. In het initiatief-wetsvoorstel wordt de duur van de partneralimentatie teruggebracht van twaalf naar vijf jaar. Er zitten nog wel wat haken en ogen aan. De gedachte achter het wetsontwerp vindt brede steun, maar de uitwerking daarvan niet.

Eén van de kritiekpunten is dat er in het wetsontwerp te weinig rekening wordt gehouden met de positie van niet-werkende oudere partners bij een scheiding. Het ligt niet voor de hand dat die partners na een lang huwelijk een baan vinden om hun eigen levensonderhoud te kunnen betalen. Een ander zwaarwegend punt is de gebrekkige aandacht in het wetsontwerp voor gezinnen met jonge kinderen.
De Tweede Kamerfracties die blijk geven van deze kritiek, werken nu zelf een wetsvoorstel uit. Daarin wordt meer rekening gehouden met de positie van oudere partners en van gezinnen met jonge kinderen. Dit wetsvoorstel maakt een grotere kans om te worden aangenomen.

Wilt u meer weten over de juridische gevolgen bij echtscheiding? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat Personen- en familierecht, nieuws 2014/54