Aanspraken polis levensverzekering bij echtscheiding niet verdeeld

Printvriendelijke versie

Bij ontbinding van de huwelijksgemeenschap na echtscheiding is het gebruikelijk dat partijen in een echtscheidingsconvenant regelen welke gemeenschappelijke zaken moeten worden verdeeld en aan wie deze worden toegedeeld.

Als de voormalige echtelijke woning aan één partij wordt toegedeeld, zal deze ook de verplichtingen uit de op de woning rustende hypotheek overnemen. Een onderdeel dat vaak wordt vergeten is een levensverzekeringspolis die aan de hypotheek is gekoppeld. De polis is destijds afgesloten met als doel dat bij overlijden van de partners de uitkering van de levensverzekering wordt aangewend tot aflossing van (een deel van) de hypothecaire geldlening.

Een dergelijke kwestie speelde voor het Gerechtshof Leeuwarden in augustus 2010. In de akte van verdeling was bepaald dat de echtelijke woning aan de man werd toegedeeld, waartegen over de man ook de verplichtingen uit de hypotheek voor zijn rekening zou nemen. Ook werd de vrouw gevrijwaard van enige verplichting uit de hypotheek en met medewerking van de bank ontslagen als hoofdelijk schuldenaar uit de hypotheek.
Over de aan de hypotheek gekoppelde polis van levensverzekering werd echter met geen woord gesproken.

Het gerechtshof was van oordeel dat door toedeling van de hypotheekverplichtingen aan de man, er niet voetstoots van uit kon worden gegaan dat ook de polis van levensverzekering aan hem was toegedeeld. Omdat partijen hierover geen regeling hadden getroffen in het echtscheidingsconvenant moest de polis worden beschouwd als een overgeslagen goed en zou deze alsnog moeten worden verdeeld. Inmiddels was de polis door de man afgekocht. De aan de man uitgekeerde afkoopwaarde bedroeg € 12.000. De rechter oordeelde dat de man dit bedrag met zijn ex-echtgenote moest delen. Wel mocht de man de door hem betaalde premies, die door hem waren betaald vanaf de datum van ontbinding van het huwelijk, daarop in mindering brengen.

Ook de notaris kan u behulpzaam bij het maken van afspraken die betrekking hebben op de verdeling van gemeenschappelijke zaken na echtscheiding. U kunt daarvoor te allen tijde een afspraak maken met ons kantoor. Wij zijn u graag van dienst.

Bron: Gerechtshof Leeuwarden, 24 augustus 2010, LJN BN5052